تفاوت هویت شرکت، هویت برند و تصویر برند

تفاوت هویت شرکت، هویت برند و تصویر برند

با توجه به اهمیت تمیز قائل شدن میان هویت شرکت، هویت برند و تصویر برند امروز در کسب‌وکار دماوند به این موضوع می‌پردازیم. هویت شرکت به جنبه‌های بصری حضور شرکت مرتبط است. هنگامی‌که شرکت‌ها فعالیت‌های مربوط به هویت شرکت را انجام می‌دهند، معمولاً تصویر بصری خود را ازلحاظ...
نحوه ایجاد تصویر برند

نحوه ایجاد تصویر برند

ایجاد تصویر، نشان‌دهنده آنچه خریداران بالقوه درباره شرکت یا محصولات و خدمات برند گذاری شده‌ی آن از -تمامی منابع ارتباطات- ثبت و نگهداری می‌کنند، می‌باشد. این ارتباطات «عهد و پیمان برند»، نخستین احساسات و باورهای دریافت شده از سوی خریداران را شکل می‌دهد و همچنین...
آشنایی با ابعاد تصویر برند

آشنایی با ابعاد تصویر برند

تصویر برند با داشتن دو بعد شناخته می‌شود: عملکرد و نمادی. به همان اندازه که مشتریان می‌کوشند تا تصویر مناسبی از طریق مالکیت و استفاده از محصولات مختلف ارائه دهند، بازاریابان به دنبال درک رفتار نمادین مشتری خواهند بود. در رفتار نمادین مشتری منافعی در سرمایه‌گذاری بر...
تصویر برند چیست؟

تصویر برند چیست؟

تصویر برند به‌صورت ادراکات مشتریان از یک برند تعریف می‌گردد و به‌وسیله تداعیات برند که در ذهن مشتریان شکل می‌گیرد سنجیده می‌شود. همراه کسب‌وکار دماوند باشید تا در ادامه به آن بپردازیم.  احتمال کمی وجود دارد که برند به‌جای داشتن یک تصویر برند تصاویر متعددی داشته...
تصویرسازی ذهنی از برند

تصویرسازی ذهنی از برند

عنصر دیگر مفهوم برند، تصویرسازی ذهنی از آن است که همراه با کسب و کار دماوند به آن می پردازیم. تصویرسازی ذهنی از برند به ویژگی‌های برونی محصول یا خدمت_ شامل شیوه‌های ارضای نیازهای اجتماعی و روانی مشتری_ وابسته است. این عنصر، شیوه تفکر و ذهنیات افراد را در خصوص برند...