09109200500 info@damaavand.com

شرکت تحقیقات بازار دماوند

امروزه اطلاعات به عنوان منبعی استراتژیک برای هر سازمانی در آمده است. طوری که برای سازمان های اقتصادی و تجاری در فرآیند تصمیم گیری و استفاده از فرصت های بازار، نیاز به یک الزام تبدیل شده است. با استفاده از تحقیقات بازار می توان روشهای ارتباط با مصرف کنندگان، تولید کنندگان، خریداران، رقبا و سایر اقشار و طبقه جامعه را کشف کرد.

در حقیقت تحقیقات بازار به دنبال شناسایی و گردآوری تجزیه و تحلیل آن دسته از اطلاعاتی بر می آید که به فرصت های بهتری در ارائه و عرضه محصولات خاصی می انجامد و یا مشکلات و تهدیدهای پیش روی بازاریابی کالا و یا خدمت خاصی را تبیین کرده و راهکارهای برون رفت و مشکلات را ارائه می دهد. تحقیقات بازاریابی عامل ارتباط دهنده بین مصرف کنندگان، مشتریان و جامعه از طریق ارائه اطلاعات به بازاریاب تعریف می شود.

 

موضوعات تحقیقات بازار:

رقبا: موقعیت و جایگاه رقبا، محصولات جدید رقبا

مصرف کنندگان: شناخت مصرف کنندگان، زمان و مکان خرید، میزان وفاداری و رضایت مندی، مشتریان

شرایط محیطی: تغییرات سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی، قانونی و حقوقی

محصول: نوآوری و بهبود محصول، معایب محصولات و کارکرد محصول

کارکرد: روش ها و ابزار تبلیغاتی

روشهای مناسب توزیع، توزیع کنندگان و فروشندگان خرد

قیمت: قیمت گذاری رقابتی و میزان تاثیر گذاری قیمت بر تصمیم گیری خرید

چرا تحقیقات بازار:

پیچیده تر شدن کسب و کارها و رقابت بیشتر در سطح ملی و بین الملل

کسب اطلاعات کافی از عوامل تاثیرگذار در بازار

شناخت صحیح بازار هدف و مخاطبان محصول و همچنین زیربنای مشتری مداری

تعیین استراتژی بازاریابی و استفاده بهینه از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار

کشف بازارهای جدید، توسعه محصولات

کاهش ریسک ناشی از تصمیمات نادرست و ارتباط بهتر با مخاطبان بازار

کاهش هزینه ها به دلیل تولید بر طبق نیاز و خواست مشتری

ابزارهای تحقیقات بازار:

نظرسنجی: این روش از کاربردی ترین روشهای تحلیل بازار می باشد و قابلیت شناسایی افکار لایه اول را داراست. امروزه ابزارهای متفاوتی همچون پرسشنامه و مصاحبه برای دستیابی به دیدگاه های مردم و مشتریان استفاده می شود.

تحلیل محتوا: تحلیل محتوا به عنوان لایه میانی جهت گیری باورها و اعتقادات عموم را مشخص می کند. تحلیل جراید و اخبار، تحلیل پیاموهای مخاطبان، سخنرانی های مدیران، نظرات بازدیدکنندگان نمایشگاه و از این دست موارد.

پژوهش: پس از انجام مراحل فوق، بررسی لایه اصلی افکار عمومی می تواند ما را در فرموله کردن نتایج و همچنین پیش بینی آینده و همچنین نحوه کاربرد یاری نماید.

فرم درخواست تحقیقات بازار

۱۲ + ۱۱ =