تعرفه خدمات در سال ۱۴۰۲

مشاوره کسب و کار کوچک و متوسط مشاوره سازمانی توضیحات
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان تعرفه یک جلسه مشاوره حضوری، زمان ۵۰ دقیقه
مشاوره تلفنی و اینترنتی کسب و کار کوچک و متوسط مشاوره تلفنی و اینترنتی سازمانی توضیحات
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان تعرفه دو جلسه مشاوره تلفنی، زمان هر جلسه ۵۰ دقیقه
  • تعرفه مشاوره حضوری جهت تشکیل جلسات در دفتر کسب و کار دماوند بوده و برای جلسات در دفتر کارفرما توافقی می باشد.
  • مشاوره تلفنی در قالب دو جلسه تلفنی مشابه مشاوره حضوری انجام خواهد شد.
  • تعیین زمان دقیق جلسات پس از واریز و رزرو توسط کارفرما، با توافق کارفرما انجام خواهد شد.
  • تکمیل فرم مشاوره برای تمامی سطوح جلسات الزامی می باشد.
  • برای تمامی خدمات فاکتور رسمی ارائه می گردد.
  • حوزه ها: مارکتینگ، برندینگ، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ، روابط عمومی، بازاریابی و فروش، استارتاپ و کارآفرینی
طراحی کمپین کسب و کار کوچک و متوسط طراحی کمپین سازمانی توضیحات
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۵ الی ۳۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کمپین تبلیغاتی و رسانه ای ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
مارکتینگ پلن کسب و کار کوچک و متوسط مارکتینگ پلن سازمانی توضیحات
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۲۰ الی ۵۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین برنامه بازاریابی ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
بیزینس پلن کسب و کار کوچک و متوسط بیزینس پلن سازمانی توضیحات
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۱۰ الی ۶۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کسب و کار ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.