کسب و کار دماوند، باور به توانستن

در مسیر صحیح کسب و کار همراهتان خواهیم بود

درخواست مشاورهو بیشتر

کمپین دیجیتال مارکتینگ در ۶ گام

تفاوت ها در بازاریابی خدمات مالی

تفاوت ها در بازاریابی خدمات مالی

شیوه های بازاریابی در خدمات مالی به چگونگی تصمیم گیری مصرف کنندگان در خصوص خرید خدمات مالی در مقایسه با سایر خدمات و کالاهای مصرفی می پردازد. همچنین جنبه های متمایز بازاریابی خدمات مالی در مقابل سایر زمینه های بازاریابی و عوامل موثر بر شیوه های بازاریابی مانند قیمت...

روابط عمومی و برندسازی

روابط عمومی و برندسازی

روابط عمومی برند را می سازد و تبلیغات برند را سرپا نگه می دارد. تبلیغات به روش کنونی در حال انقراض می باشد و در اصطلاح تبلیغات مرده نامیده می شود، البته به این معنا نیست که نیازی به تبیلغ نیست همانطوری که می گویند نقاشی مرده است با اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری...

question