تصویر برند به‌صورت ادراکات مشتریان از یک برند تعریف می‌گردد و به‌وسیله تداعیات برند که در ذهن مشتریان شکل می‌گیرد سنجیده می‌شود. همراه کسب‌وکار دماوند باشید تا در ادامه به آن بپردازیم.

 احتمال کمی وجود دارد که برند به‌جای داشتن یک تصویر برند تصاویر متعددی داشته باشد؛ اگرچه یک یا دو تصویر برند قطعی‌تر است. نکته کلیدی در پژوهش تصویر برند، شناسایی یا توسعه‌ی قدرتمند این تصاویر و نیرومند ساختن آنها از طریق ارتباطات برند متعاقب آن است. هم‌زمان با شکل‌گیری شواهدی درباره این‌که احساسات و تصاویر مربوط به برند تأثیرگذارنده‌های قدرتمندی بر خرید از طریق شناخت برند، یادآوری و هویت برند هستند، اصلاح تصویر برند به وجود آمد. این امربر این پیش‌فرض استوار است که مشتریان نه‌تنها محصول را می‌خرند، بلکه همچنین تداعیات تصویری محصول مانند قدرت، توانگری، پیچیدگی و مهارت و از همه مهم‌تر، شناسایی و ارتباط با دیگر استفاده‌کنندگان برند را نیز می‌خرند. در دنیایی که مشتری رهبری می‌کند افراد تمایل دارند تا به‌واسطه دارایی‌هایشان فردیت و شخصیت خود را تعریف کنند.

مطابق نظر سیگموند فروید، من و فرامن به میزان زیادی تصویر و شخصیتی را که افراد دوست دارند دیگران از آنها داشته باشند، کنترل می‌کند. برند خوب بی‌درنگ به وجود می‌آیند، مثبت می‌باشند و تقریباً همیشه در میان برندهای رقیب منحصربه‌فرد هستند. معمولاً با پرسش از مشتریان درباره نخستین لغات/ تصاویری که به هنگام نام بردن از برند به خصوصی در ذهن آنها به وجود می‌آید، بیرون کشیده می‌شود (نخستین در ذهن نامیده می‌شود). هنگامی‌که پاسخ‌ها به میزان زیادی متغیر هستند و یا به ویژگی‌های غیر تصویری مانند هزینه اشاره دارد، شاخصی از تصویر برند ضعیف است. تصویر برند می‌تواند توسط ارتباطات برند مانند بسته‌بندی، تبلیغات، ترفیع، خدمات مشتریان، تبلیغات افواهی و دیگر ابعاد تجربه برند تقویت شود.

همچنین بخوانید:   میدان عمل آژانس برندینگ

برای سنجش تصویر برند می‌توان از فهرست موجود تداعیات برند استفاده کرد (برای مثال، فهرست شخصیت برند آکر) و یا با بیرون کشیدن تداعیات برندی که قدرت این تداعیات را می‌سنجد، کار را از نو آغاز کرد. نتیجه چنین کاری، فهرستی کوتاه از تداعیات مثبت و منفی است که مشتریان با برند دارند و بر اساس قدرت آنها رتبه‌بندی شده‌اند. تهیه گزارشی درباره قدرت متوسط هر تداعی با برند و قدرت تداعی با برندهای رقیب و انجام دادن این کار برای هر بخش از بازار هدف _ برای مثال، استفاده‌کننده از برند و برندهای رقیب_ مفید خواهد بود. تصویر برند، برای مؤثر واقع‌شدن، باید به‌خوبی برنامه‌ریزی و حمایت شود و به‌دقت از آن محافظت گردد.

انتهای مطلب/