تصویر برند با داشتن دو بعد شناخته می‌شود: عملکرد و نمادی. به همان اندازه که مشتریان می‌کوشند تا تصویر مناسبی از طریق مالکیت و استفاده از محصولات مختلف ارائه دهند، بازاریابان به دنبال درک رفتار نمادین مشتری خواهند بود. در رفتار نمادین مشتری منافعی در سرمایه‌گذاری بر روی نقش محصولات به‌عنوان پیام‌ها یا ارتباطات غیرشفاهی تائید شده توسط مالک/ استفاده‌کننده نهفته است بنابراین نیاز است تا به تمایز پیام توجه شود. در ادامه همراه کسب و کار دماوند بیشتر به این موضوع می پردازیم.

یک مطالعه از طراحی عاملی ۴×۲ استفاده کرد تا این فرضیه را که از برندهای مختلف تفاسیر مختلفی توسط افراد در معرض برندها استخراج می‌شود، بیازماید. این مطالعه نشان داد که افراد تفاسیر مختلفی برای برندهای مختلف از محصول مشابه دارند. این مطالعه نتیجه‌گیری کرد که میزان تفاوت‌های عملکردی میان برندهای مختلف از یک محصول مشابه، کمینه است: تمایز پیام به‌عنوان استراتژی تفاوت و تمایزی ماندنی و قابل‌دوام برای محصول ارائه‌شده می‌باشد. تفاوت پیام شامل متمایز کردن یک برند از برند دیگر بر مبنای پیام مخابره شده توسط استفاده‌کننده/ مالک برند می‌شود. چنین استراتژی‌ای حول استفاده مؤثر از تبلیغات برای کمک رساندن به بازار هدف در ایجاد تفاسیر مطلوب از برند و مدیریت عناصر آمیخته‌های بازاریابی برای اطمینان از سازگاری پیام‌ها با برند متمرکز است. در خصوص ابعاد تصویر شرکت، رایج‌ترین ویژگی‌ها در ارتباط با تصویر شرکت عبارت‌اند از: پویا، مشارکتی، کسب‌وکار عاقلانه، کاراکتر موفق و عقب‌نشینی.

اصول شکل‌گیری تصویر برند

مطابق هفت اصل شکل‌گیری تصویر نلسون، مردم منحصراً به موجودات عقلایی نیستند. آنها به شرایطی که در برابرشان قرار می‌گیرند، به‌گونه‌ای پاسخ می‌دهند تا از خودپنداری خود حمایت کنند. لازم است تا تصاویر و نقاط ارجاع و یا تکیه‌گاه‌هایی را که پیش‌ازاین در ذهن گروه یا جامعه خاصی وجود دارد، تعیین کرد. اگر یک تصویر پایدار بماند و اگر حمایت گروه‌های مرجع احاطه‌کننده فرد از تصویر ادامه یابد، هم نیروهای داخلی و هم نیروهای خارجی مخالف تصویر دفع می‌شوند. اگر یک تصویر با شک و تردید، عدم قطعیت یا ناامنی نشان داده شود، می‌توان از ابزارهای بیشتر برای خلق تردیدهای بیشتر استفاده کرد و یا تصویر جدید را به شکلی ارائه داد که تردیدها و اضطراب‌ها را برطرف سازد. تصویر مطلوب را باید در مساعدترین شرایط شکل داد. اگر ابداً ممکن نباشد، مردم تصویر جدیدی به ارزش‌های پذیرفته‌شده پیشین که نگه داشتند، می‌پوشانند. درنهایت، برای برانگیختن ایجاد تصویری جدید باید توجه تعداد زیادی از مشتریان بالقوه را جلب کرد.

همچنین بخوانید:   گذر حاکمیت برند به مشارکت با توزیع‌کنندگان فراملیتی

انتهای مطلب/