02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com
ایجاد وفاداری در بازارهای تجاری

ایجاد وفاداری در بازارهای تجاری

هرچند ممکن است متناقض به نظر برسد، اما استراتژی‌هایی که شرکت‌ها در بازارهای تجاری استفاده می‌کنند اغلب بین آنها و مشتریانی است که آنها می‌خواهند. هر سازمانی می‌داند که برای موفقیت، باید مشتریان، به‌ویژه مشتریان سودآور را به دست آورد و حفظ کرد. شرکت‌ها با پرسیدن سؤال...
فرآیند ارتباطات بازاریابی

فرآیند ارتباطات بازاریابی

در بسیاری از متون بازاریابی امر تبلیغات و ترویج به شکل فرآیندی ارتباطی تعریف‌شده است که از طریق آن می‌توان بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ارتباط برقرار نمود و به‌این‌ترتیب، اموری مانند اطلاع‌رسانی و ترغیب مصرف‌کننده نسبت به خرید کالا که از مهم‌ترین اهداف ترویج است، حاصل...
آماده شدن و برگزاری یک مصاحبه با مشتریان

آماده شدن و برگزاری یک مصاحبه با مشتریان

بحث کردن در مورد چگونگی انجام مصاحبه با مشتریان بسیار ارزشمند است. هرچه بیشتر خود را برای این فرآیند آماده کرده باشید بهترمی‌توانید اطلاعات به‌دست‌آمده را کنار هم بگذارید و آن‌ها را تا رسیدن به ارزش مالی پیگیری کنید. کسب کار دماوند به شما کمک می‌کند تا این کار را...
فرآیند ارزش‌گذاری برای مشتری

فرآیند ارزش‌گذاری برای مشتری

گفتگوی اثربخش، بخشی از فرآیند ارزش گذاری برای مشتری است که انجام درست و صحیح آن نیازمند آماده‌سازی می باشد، امروز همراه کسب و کار دماوند به بررسی مراحل لازم برای رسیدن به یک ارتباط ارزشمند با مشتری می پردازیم. هدف، پرسیدن سؤالات نفوذی برای رسیدن به دیدگاه‌هایی است که...
مهم ترین تعریف ارزش برای مشتری

مهم ترین تعریف ارزش برای مشتری

انواع خاصی از ارزش وجود دارد. اما امروز کسب و کار دماوند به طور خاص به ارزش مالی اشاره دارد. ارزش مالی به سود ناشی از کم کردن هزینه‌ها از درآمدها اشاره دارد. صرف‌نظر از اینکه مشتریان چگونه درباره این مسائل بحث می‌کنند، در بازارهای B2B مناسب‌ترین معیار ارزش مالی، رقمی...
مزایای رضایت مشتری از خدمات مالی

مزایای رضایت مشتری از خدمات مالی

وجود مشتریان راضی مزیت های استراتژیک زیادی، به ویژه در بازار خدمات مالی دارد. به طور کلی، مشتریان تمایل زیادی دارند تا خدمات مالی متنوعی دریافت کنند تا از این طریق، رضایت آنها جلب شود. بنابراین، عرضه کنندگان خدمات مالی فرصت های مناسبی در اختیار دارند تا با فروش خدمات...