هویت افراد توسط ارزش‌ها، باورها و دیگر ویژگی های شخصیتی تعیین می‌گردد. صداقت به‌عنوان نمونه‌ای از این ارزش‌هاست. بسیاری از مردم معتقد به داشتن صداقت در انجام هر کاری هستند. اعتماد نمونه‌ای از این ویژگی هاست. این‌یک باور نیست بلکه بیشتر یک رفتار است.

البته ممکن است ارزش‌ها، باورها و ویژگی های متعددی داشته باشیم ولی بعضی از آن‌ها دوست‌داشتنی هستند و مردم را به خود جذب می‌کنند. نمونه‌هایی از این نوع ارزش‌ها و ویژگی ها شامل قابلیت اطمینان، اعتماد، صداقت، اعتبار، دوستی و عشق می‌باشد.

حدوداً ۲۰۰ کلمه وجود دارد که ویژگی های شخصیتی را تشریح می‌کنند و می‌تواند به‌عنوان هویت برند به کار روند. در اینجا نتایج بررسی چگونگی احساس مردم درباره دو شرکت وجود دارد. هنگامی‌که این سؤال پرسیده شد که اگر به‌جای این دو شرکت افراد بودند، شما چطور آن‌ها را توضیح می‌دادید، پاسخ‌ها به‌قرار زیر است:

شرکت الف: پیچیده، متکبر، کارآمد، خودبین، غیر صمیمی، بی‌علاقه
شرکت ب: آسان‌گیر، فروتن، مفید، دلسوز، صمیمی، علاقه‌مند

این دو شرکت در صنعت واقعاً رقیب یکدیگر هستند. احتمالاً شما هم شرکت ب را انتخاب می‌کنید همان‌طور که ۹۵ درصد پاسخ‌دهندگان این کار را کردند. به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر مصرف‌کنندگان به‌طور مداوم این تفاوت‌ها را بین دو شرکت تجربه کنند قطعاً وجهه شرکت ب بهتر از شرکت الف خواهد بود.

باید توجه داشت مردم برندهایی را ترجیح می‌دهند که با خصوصیات درونی آن‌ها تناسب داشته باشد. مردم شخصیت‌هایی را دوست دارند که شبیه به خودشان و یا مورد تحسینشان باشد؛ بنابراین ایجاد برند مشابه ب شخصیت‌های بعضی از گروه‌های مصرف‌کننده، راهبردی مؤثر خواهد بود. هرچه هویت برند به هویت مصرف‌کننده و یا کسی که مورد تحسین اوست نزدیک‌تر باشد، تمایل به خرید و وفاداری نسبت به آن برند بیشتر خواهد بود.

همچنین بخوانید:   نقش رویدادها در ساخت برند گردشگری

انتهای مطلب/ لینک محتوا