۳ روش برای تعیین بودجه در بازاریابی اجتماعی

۳ روش برای تعیین بودجه در بازاریابی اجتماعی

در بخش‌های تجاری و نیز غیرانتفاعی عمومی، غالباً چند رویکرد به‌عنوان امکان‌هایی برای توجه به تعیین بودجه‌های بازاریابی ذکر می‌شوند. سه رویکرد زیر، بیش از همه به بازاریابی اجتماعی مربوط هستند که امروز همراه کسب‌وکار دماوند آنها را بررسی می‌کنیم: روش معقول و مناسب...
استفاده از روابط عمومی در بازاریابی اجتماعی

استفاده از روابط عمومی در بازاریابی اجتماعی

روابط عمومی را می‌توان برحسب نتایج مطلوبش تمایز بخشید-یعنی تماشای رایگان فعالیت شما. فعالیت‌های موفقیت‌آمیز، نمایش‌ها رایگان و مثبتی را از برنامه‌های شما در رسانه‌ها به وجود می‌آورند که به‌طور عمده همان اخبار و برنامه‌های خاص در رادیو و تلویزیون و نیز گزارش‌ها، مقالات...
پانزده اصل برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی

پانزده اصل برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی

ترتیب معرفی ۱۵ اصل، عمدی و سنجیده شده است. این ترتیب، تابع طرح کلی مدل برنامه‌ریزی اجتماعی است؛ ازاین‌جهت که یک یا چند اصل در هنگام ایجاد مراحل مربوطه در برنامه بازاریابی در ذهن می‌مانند. در ادامه همراه کسب‌وکار دماوند به آن‌ها می‌پردازیم. اصل ۱: مزیت فعالیت‌های...
انتخاب بهترین رویکرد در بازاریابی اجتماعی

انتخاب بهترین رویکرد در بازاریابی اجتماعی

بسیاری از سازمان‌ها که در بازاریابی اجتماعی مشارکت دارند (اعم از مؤسسات بخش عمومی و سازمان‌های غیرانتفاعی)، با بودجه‌های محدودی مواجه هستند. ازاین‌رو لازم است تا بخش‌ها را با توجه به مقدار نامتناسب منابعی که به آن‌ها تخصیص می‌یابند تا از این رهگذر بیشترین تأثیر و...
نحوه انتخاب بازار هدف در بازاریابی اجتماعی

نحوه انتخاب بازار هدف در بازاریابی اجتماعی

بخش‌بندی بازار، بخش‌های بازار مربوطه را شناسایی و توصیف می‌کند. فعالیت‌های ارزیابی که اطلاعاتی را در مورد هریک از بخش‌ها فراهم می‌کنند، به شما کمک می‌کنند تا گام بعدی را بردارید و دراین‌باره تصمیم بگیرید که کدام و چه تعدادی از بخش‌ها، بازارهای هدف برای فعالیت یا...