بخش‌بندی بازار، بخش‌های بازار مربوطه را شناسایی و توصیف می‌کند. فعالیت‌های ارزیابی که اطلاعاتی را در مورد هریک از بخش‌ها فراهم می‌کنند، به شما کمک می‌کنند تا گام بعدی را بردارید و دراین‌باره تصمیم بگیرید که کدام و چه تعدادی از بخش‌ها، بازارهای هدف برای فعالیت یا برنامه‌ای خواهند بود که برنامه‌ریزی‌شده‌اند.

سه رویکرد برای بازاریاب‌های بخش تجاری به‌عنوان سه «الگو» هستند و بازاریاب اجتماعی‌ای سه مفهوم سودمند را باید در نظر بگیرد. در ادامه همراه با کسب‌وکار دماوند به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

بازاریابی تمایز نیافته: سازمانی که تصمیم می‌گیرد از راهبرد واحدی برای تمامی بخش‌ها استفاده کند، بر چیزی تمرکز می‌کند که «در میان نیازهای مشتریان مشترک است و نه بر آنچه که متفاوت است.» گاهی اوقات این رویکرد با عنوان بازاریابی توده مورد اشاره قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند تا در یک‌زمان به افراد بیشتری دست یابد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. فعالیت‌های تمایز نیافته شامل فعالیت‌هایی می‌شود که به تبلیغ موضوعات موردتوجه در بخش بزرگی از جمعیت می‌پردازند: نوشیدن هشت لیوان آب در روز، بستن کمربند ایمنی، ننوشیدن مشروبات الکلی در زمان رانندگی، مسواک زدن دندان‌ها، وسیله محافظتی در برابر خورشید، صرفه‌جویی در آب، یادگیری CPR، رأی دادن و اهدای عضو.

بازاریابی تمایزیافته: سازمان، راهبردهای متفاوتی را برای مخاطبان مختلف بسط و گسترش می‌دهد. این رویکرد غالباً شامل تخصیص منابع بیشتر برای اولویت بخشیدن به بخش‌هاست. فعالیت‌هایی که از یک راهبرد تمایزیافته بهره‌مند می‌شوند، فعالیت‌هایی هستند که در آن‌ها بخش‌ها دارای مطالبات و نیازهای روشن و تمایز پذیرند و نیز رفتارهای پیشنهادشده را در بردارند. می‌توان این رویکرد را برای فعالیت‌هایی به کاربرد که ایمنی آب، فعالیت فیزیکی، معاینه‌ی سرطان سینه و کاهش رفت‌وآمد را تبلیغ می‌کنند.

بازاریابی متمرکز: در این رویکرد، برخی از بخش‌ها به‌طورکلی حذف می‌شوند و منابع و کوشش‌ها غال با بر توسعه راهبرد آرمانی برای یک یا چند بخش مهم تمرکز می‌یابند. فعالیت‌هایی که با محورهای محدود و متمرکز هستند، ممکن است شامل این موارد باشد: تبلیغ اسیدفولیک برای زنان در هنگام زایمان، تشویق پرورش‌دهندگان اسب به پوشاندن انبوهی از کودها برای اجتناب از آلودگی رودها، توسعه برنامه‌های جلوگیری از ایدز در میان استعمال کنندگان مواد مخدر، یا فراخواندن مردان مجرد به‌عنوان داوطلب برای نظارت بر جوانانی که در معرض آسیب هستند.

همان‌طور که بیان شد، می‌توان در اینجا با استفاده از امتیازهای تأثیر و کارایی، بخش‌ها را اولویت‌بندی و مرتب کرد. این امر به‌ویژه برای فعالیت‌هایی سودمند خواهد بود که از رویکردهای تمایزیافته یا متمرکز استفاده می‌کنند که در آن، مؤثرترین و کارآمدترین بخش‌ها به‌عنوان هدف انتخاب می‌شوند.

انتهای مطلب/