اصول جایگاه سازی برند برای سیاستمداران

اصول جایگاه سازی برند برای سیاستمداران

اهمیت مباحث مارکتینگ در دنیای سیاست نیز نادیده گرفته نمی‌شود. در سیاست، شیوه‌های متفاوتی برای استفاده و درک واژه‌ها و انجام فعالیت‌ها وجود دارد. یکی از شیوه‌های پیشبرد مبارزات انتخاباتی و سیاسی، طراحی آن‌ها بر اساس نگرش ارزش ویژه‌ی برند است. به‌عنوان‌مثال، مشاوران...
تبلیغات بازرگانی و تبلیغات سیاسی

تبلیغات بازرگانی و تبلیغات سیاسی

از واژه تبلیغ دو معنای تبلیغات سیاسی (Propaganda) و تبلیغات بازرگانی (Advertising) برداشت می‌شود. تبلیغات سیاسی شامل فعالیت‌های احزاب سیاسی و جمعیت‌ها و یا دولت‌ها و حکومت‌ها برای واداشتن و رهنمون افکار عمومی به آن سویی است که در نظر دارند. اما در تبلیغات بازرگانی...
تاثیر تبلیغات سیاسی بر سطح دانش رأی‌دهندگان

تاثیر تبلیغات سیاسی بر سطح دانش رأی‌دهندگان

سنجش دانش اکتسابی رأی‌دهندگان در هنگام مشاهده تبلیغات، به روش‌های بسیار متفاوتی انجام می‌گیرد: با شناسایی نام کاندیدا و پرسش از بینندگانی یک آگهی تبلیغاتی مبنی بر این‌که چه چیزی از آن آگهی یاد گرفته‌اند و تا چه حد به‌صورت تصادفی مشکلات را به یاد می‌آورند. دارل وست به...
تبلیغات سیاسی تلویزیونی

تبلیغات سیاسی تلویزیونی

توسعه سریع تلویزیون قابلیت‌های جدیدی برای اثرگذاری بر ترجیحات سیاسی شهروندان ایجاد نموده است. از زمانی که اولین تبلیغات سیاسی توسط دوایت آیزنهاور در انتخابات ریاست جمهوری به‌کاربرده شد، این نوع خاص از ابزار ارتباطی رأی‌دهی تبدیل به عنصر اساسی تمامی استراتژی‌های ترویجی...
تبلیغات ریاست جمهوری بیل کلینتون

تبلیغات ریاست جمهوری بیل کلینتون

هرچند تاریخ در مورد جایگاه بیل کلینتون در درجه‌بندی رئیس‌جمهورها و بشر قضاوت خواهد کرد، تعداد معدودی بر سر این مسئله در جدال‌اند که وی برای پیروزی بر جورج بوش پدر، در رقابت ریاست جمهوری سال ۱۹۹۲ یک برنامه تبلیغاتی بسیار ماهرانه را در پیش گرفت. مدیر برنامه کلینتون، وی...
مدل بازاریابی سیاسی مدرن

مدل بازاریابی سیاسی مدرن

فیل هریس (Phil Harris) معتقد است تغییراتی که دموکراسی مدرن در توسعه تکنولوژی های مدرن و مشارکت سیاسی شهروندان ایجاد کرده است، اثر قابل‌توجهی بر جنبه‌های علمی و نظری بازاریابی سیاسی داشته و مهم‌تر از آن، این نوسازی موجب تبدیل “درگیری و مشارکت مستقیم در مبارزه...