آژانس تبلیغاتی یک واحد ایجادکننده ارتباط بین محصول، مشتریان احتمالی، صاحب محصول و رسانه است. اولین ارتباط میان خریدار و محصول برقرار می‌گردد. در ادامه به بیان موارد مهم و اساسی در ارتباط بین فروشنده محصول و خریدار می‌پردازیم؛

شناسایی مخاطب: یک تبلیغ موفق باید مخاطب محور باشد، پس اولین کار شناسایی، بخش بندی و انتخاب مخاطب هدف می‌باشد.

شناسایی نیازهای مخاطب: در برنامه یک آژانس تبلیغاتی باید نیازها و انتظارات مخاطب از محصول مشخص‌شده و به عبارتی مفهوم اصلی هر محصول یا Concept شناسایی شود.

القای نیاز: اجرای فرآیند القای نیاز در برخی موارد و در صورت لزوم باید مدنظر قرار گیرد. یک آژانس تبلیغاتی در بسیاری موارد بخصوص در مورد معرفی محصولات جدید که مشتریان احتمالی نه‌فقط با آن کالا بلکه با نیازی که می‌تواند رفع شود آشنایی ندارند واردشده و به تزریق نیاز می‌پردازد.

ایجاد انگیزه: آشنا کردن مخاطب با نیازهایش و تأکید بر آن‌ها و برشمردن راه‌های مختلف رفع نیاز و هدایت مخاطب به‌سوی محصول موردنظر و اعمال یک نیروی خارجی و تحریک یک نیروی درونی برای خرید و یا ترک خرید.

اعتمادسازی: یکی از مهم‌ترین وظایف هر فروشنده و برقرارکننده ارتباط، اعتمادسازی است. بر اساس روانشناسی خرید وقتی خریدار نسبت به خرید یک محصول تصمیم می‌گیرد که به کالا، فروشنده، فروشگاه و از همه مهم‌تر به یک برند اعتماد کند. تبلیغات صحیح، مؤثر و مخاطب محور ازجمله وظایف مهم یک آژانس تبلیغاتی هست، بنابراین یک آژانس تبلیغاتی باید قول‌ها و وعده‌هایی را بدهد که از عهده انجام آن برآید و ثانیاً به وعده‌های داده‌شده در زمان، مکان و شرایط موردتوافق وفادار باشد.

همچنین بخوانید:   بازاریابی و تبلیغات

انتهای مطلب/ لینک محتوا