آیا می خواهید نوشتنتان عالی باشد؟ سرراست و ساده بنویسید. کاری کنید که با خواننده ارتباط برقرار کند و او را تسخیر سازد! نوشته های عالی همیشه واضح اند، اما اغلب نوشته های مربوط به مارکتینگ دچار مشکلات زیر است چون نویسنده:

  • از رفتن سر اصل مطلب ناتوان است.
  • از جملات مجهول استفاده می کند.(فاعل کارها معلوم نیست).
  • بی آنکه واقعا نیازی باشد از واژگان دشوار استفاده می کند به عبارتی استفاده های بی مورد از کلمات پیچیده و مبهم دارد.
  • به جای زمان حال، از افعالی با زمان های دشوار استفاده می کند.
  • در نتیجه چنین نوشته هایی خوانندگان را خسته یا سردرگم می کنند.

اگر می توانید راه جدیدی را برای رساندن منظور خود بیابید، همین کار را بکنید. از یاد نبرید که اگر می خواهید نوشته شما دارای قدرت متوقف سازی باشد، باید اصالت و شگفتی داشته باشد. اما از همه مهم تر، مطمئن شوید که ساده و واضح می نویسید. وقتی مدیر روابط مشتریان شرکت « insights for training » تصمیم گرفت که اطلاعیه ای درباره موارد جدید موجود در سایت شرکت برای مشتریان بفرستد، شرکت دو هفته پیش از فرستادن ایمیل ها شروع به کار و تبادل نظر کرد. در ابتدا این اطلاعیه صفحه ای دراز بود با بسیاری اطلاعات و تصاویر جالب. اما چه کسی ایمیلی یک صفحه ای را می خواند؟ در آخر آن قدر آن را چلاند که به دو جمله خلاصه شد که صرفا می گفت چه تغییراتی صورت گرفته و چرا دانستنش برای مردم جالب است. واضح و ساده بود و بسیار احتمال داشت که مشتریان بالقوه آن را واقعا بخوانند، بفهمند و براساس آن عمل کنند. شرکت نمی خواست جایزه ادبی پولیتزر را ببرد؛ صرفا می خواست ارتباط برقرار کند.

همچنین بخوانید:   نویسندگی موثر برای رهبران کسب و کار

فقط با نوشتن و سپس بازنویسی و بازنویسی مجدد آن می توانید به اصل و جوهر ارتباط دست یابید. دوباره کار کنید، مجددا به تفکر بنشینید و نوشته هایتان را مکررا خلاصه کنید تا آنجا که آنچه به دست می آید با وضوحی خیره کننده منظور شما را انتقال دهد و پس از آن که منظورتان را بیان کردید سخن اضافه ای نگویید.

انتهای مطلب/