از آنجا که هدف شما تحریک مشتریان به پاسخ دادن است، تبلیغات دارای پاسخ مستقیم وظیفه دشواری است. شما باید درک کنید که اکثر تعاملات میان آگهی شما و مشتریان احتمالی تان نمی توانند پاسخی را که می خواهید برانگیزند. ناکامی شایع ترین و محتمل ترین پیامد تبلیغات دارای پاسخ مستقیم است! پس هدف حقیقی شما به حداقل رساندن این ناکامی است. به آمارهای زیر نگاه کنید:

  • یک تبلیغ تمام صفحه در مجلات، معمولا بین ۰.۰۵ تا ۰.۲ درصد از تیراژ را برمی گرداند (میزان برگشت عبارتست از درصدی از خوانندگان که با تلفن یا نامه، بسته به دستورالعمل تبلیغ به آن پاسخ می دهند). پس از یک آگهی مناسب فقط می توانید دو پاسخ در هر هزار نسخه داشته باشید. خیلی بد است، نه؟
  • نامه های ارسال مستقیم که به نشانی افراد فرستاده می شوند، معمولا حدود ۰.۵ تا ۵ درصد اسامی فرستاده شده را باز می گردانند. پس از هر نامه مناسب، می توانید انتظار ۵۰ پاسخ در هزار نفر را داشته باشید. بهتر است اما هنوز خیلی بد است!
  • ارسال مستقیمی که محصول شما را بین مجموعه ای از محصولات نشان می دهد مثل کاتالوگ یا یک دست ورق، پاسخ های بسیار کمتری را به دنبال دارد. برای آنکه ایده ای تقریبی از میزان پاسخ ها به دست بیاورید، آن رقم ۵۰ در هزار را بر تعداد محصولات رقیب، تقسیم کنید. (جای دهی خوب محصولتان در آن مجموعه این میزان پاسخ دهی را بهتر می کند. هرگونه تمایل مشتریان به خرید چند مورد از محصولات موجود در کاتالوگ نیز همین اثر را دارد). مثلا اگر محصول شما روی کارت پستالی در بین یک دسته ۵۰ تایی کارت پستال های بسته بندی شده قرار داشته باشد، حداکثر پاسخی که دریافت می کنید، احتمالا یک در هزار است. این واقعا نامطلوب است، مگر آنکه محصول شما آن قدر گران قیمت باشد که فروش تعداد کمی از آن نیز سود خوبی برایتان داشته باشد.
  • یک مرکز مارکتینگ از راه دور که به فهرستی از مشتریان دارای صلاحیت تلفن می زند تا حدی نتیجه بخش تر است. این مرکز احتمالا برای محصولی که به مشتریان مربوط باشد، ۰.۷۵ تا ۵ درصد پاسخ دریافت خواهد کرد. اما این میزان برای کوشش های فروش بین شغلی ممکن است تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد. با این همه، ناکامی های مارکتینگ از راه دور بسیار بیشتر از موفقیت های آن است و CMP آن نیز اغلب بالاتر از ارسال مستقیم است زیرا کار فشرده تری می طلبد.
همچنین بخوانید:   بازسازی جایگاه برند از طریق برنامه روابط عمومی

انتهای مطلب/