یک آژانس تبلیغاتی شرکت خدماتی مستقلی است که تخصص آن، برنامه ریزی، خلق، توسعه، آماده‌سازی و پخش برنامه‌های تبلیغاتی و پیشبردی و روابط عمومی برای مشتریان خود در رسانه‌ها می‌باشد. آژانس تبلیغاتی مسئول خرید زمان یا فضای رسانه و همچنین ارزیابی ثمربخشی فعالیت‌های پیشبردی انجام‌شده می‌باشد.

هدف آژانس تبلیغاتی Advertising Agency انجام فعالیت‌های ترویجی همچون ایده یابی، پردازش ایده، تهیه شعار و پیام، تولید تیزر و آرت ورک، ارتباط مشتری با رسانه، مدیریت و کنترل پخش آگهی در رسانه‌های صوتی و تصویری و درج آگهی در جراید می‌باشد. در حقیقت آژانس تبلیغاتی پیوند میان مشتری و رسانه می‌باشد. برنامه تبلیغاتی را برای مشتری تدوین نموده و پس از آماده‌سازی آن را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارد و چگونگی اجرا را نیز کنترل می‌کند.

معمولاً عملیات آژانس های تبلیغاتی از تحقیق و شناسایی مشتریان و رقبا شروع شده و پس از دریافت اطلاعات لازم در زمینه‌های محصول، قیمت گذاری، توزیع، بسته بندی، رقابت و برنامه‌های انجام‌شده و آتی، با همراهی صاحبان آگهی هدف های تبلیغاتی را مشخص می‌کند. شرکت تبلیغاتی با توجه به روند گذشته و اهداف آینده پیشنهادی متناسب با امکانات تولید و توانایی مالی تهیه و پس از تائید کارفرما آن را در قالب یک کمپین تبلیغاتی تعریف و آماده اجرا می‌نماید.

یک شرکت تبلیغاتی باید از نیروهای متخصص هنری، متخصص تبلیغات، متخصص چاپ، متخصص بازاریابی و فروش تا بتواند برای مسائل بازاریابی، فروش، تبلیغات برنامه ریزی نماید. برنامه ریزی برای تبلیغات و یا تدوین کمپین تبلیغاتی در شرکت‌ها و سازمان‌ها معمولاً به دو صورت اتفاق می‌افتد: در گونه اول تمام مراحل برنامه تبلیغاتی مانند برنامه ریزی، اجرا، کنترل توسط آژانس تبلیغاتی انجام می‌شود. در حالت دوم برنامه ریزی داخلی در شرکت و یا سازمان انجام‌شده و برای مشاوره و اجرا به شرکت تبلیغاتی ارجاع داده می‌شود.

همچنین بخوانید:   یک شرکت مشاور چیست و چه‌کاری انجام می‌دهد؟

انتهای مطلب/ لینک محتوا