02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com
اهمیت مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکار

اهمیت مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکار

فرآیند جذب و استخدام، بهسازی، نگهداشت و ارزشیابی عملکرد کارکنان واحد کسب‌وکار را مدیریت منابع انسانی می‌گویند. در سازمان‌های مختلف نیز این فرآیند انجام می‌شود اما در کسب‌وکارهای کارآفرینانه باید از رفتارهای خلاقانه و نوآورانه استقبال کنند. ریسک‌های معقول و حساب‌شده را...

نیروی فروش مشتری محور (۳RS)

مدیران فروش باید مطمئن شوند که نیروی فروش معنای ارائه خدمات به مشتری را متوجه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آگاهی مدیران فروش از درجه و اندازه‌ای که فروشنده انتظارات مشتری را برطرف کرده و فراتر از آن اقدام می‌کند. جهت برطرف کردن و فراتر رفتن از توقعات مشتری توصیه می‌شود که...
استخدام متخصص فروش

استخدام متخصص فروش

فروش مهم‌ترین عملیات در هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است. اگر فروشی نباشد، پولی وارد شرکت نمی‌شود، اگر پولی نباشد نمی‌توان حقوقی به کسی پرداخت و در این صورت شرکت ورشکست خواهد شد! این‌گونه به نظر می‌رسد که به علت اهمیت بالای فروش در شرکت، برای استخدام متخصص فروش...
مصاحبه و استخدام متخصص بازاریابی

مصاحبه و استخدام متخصص بازاریابی

استخدام متخصص بازاریابی مناسب بسیار دشوارتر از استخدام یک مهندس یا نیروی فروش مناسب است. هنگام استخدام یک مهندس تحصیلات و تجارب مشابه وی تا حدودی زیادی نشان‌دهنده این است که استخدام این فرد برای شرکت شما مناسب است یا خیر. برای مثال اگر به دنبال استخدام مهندس برق متخصص...
تغییر فرهنگ‌سازمانی

تغییر فرهنگ‌سازمانی

روش خوبی برای شکست خوردن در مقام مدیریت این است که برنامه تغییر فرهنگ را شروع کنید: بعید است که به موفقیت برسد و حتی اگر برسد خیلی وقت می‌گیرد و شاید بر نتایج کسب‌وکار شما تأثیر بگذارد. چنین مقدر شده است که طرح‌های تغییر فرهنگ‌سازمانی قبل از شروع شکست بخورند. ازجمله...