02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com
تعیین اهداف فردی برای مدیران

تعیین اهداف فردی برای مدیران

علاوه بر تعیین اهداف سازمانی، باید برای افراد هر واحد سازمان نیز هدف تعیین کرد. به این معنا که باید برای هر یک اعضای واحد سازمان و مدیر آن، اهداف مشخصی داشت. تعیین اهداف فردی بخشی از همسویی اهداف و فرایند جاری‌سازی اهداف است. در ادامه، ایده‌ها و راه‌کارهای تعیین اهداف...
تعیین اهداف سازمانی

تعیین اهداف سازمانی

مدیران در معرض اهداف متعددی برای واحد تحت مدیریت خود هستند. در یک روز معمولی به این موضوع فکر می‌کنید که چگونه واحد تحت مدیریت خود را بهتر اداره کنید، چه مسئولیت‌های جدیدی بر عهده بگیرید، کارکنانتان چطور می‌توانند در قالب یک تیم، بهتر از گذشته با همکاران سایر واحدهای...
دستیابی به بهترین عملکرد تیم‌ها در کسب‌وکار

دستیابی به بهترین عملکرد تیم‌ها در کسب‌وکار

افراد به‌طورکلی بر این باورند تیم‌هایی که به‌طور هماهنگ با یکدیگر کار می‌کنند، نسبت به دیگر تیم‌ها بازده بیشتری دارند، اما در مطالعه‌ای که روی سمفونی‌ها داشتیم، دریافتیم ارکسترهایی که نوازندگانشان روابط چندان خوبی با یکدیگر نداشتند نسبت به ارکسترهایی که نوازندگان...

رهبری تحول در سازمان

برای انتقال به رویکرد راه‌حل محور، نوع خاصی از رهبری تحول را باید در سازمان موردتوجه قرارداد. گرستنر در آی بی اِم بر کاهش هزینه‌های تمام‌شده، نوسازی فرهنگ و ایجاد ذهنیت مشتری محور تأکید کرد. وی همچنین چند نقش مهم را در این شرکت بازی کرد؛ اولاً دیدگاه‌ها و نقطه نظرات...
سازمان‌دهی نیروی فروش

سازمان‌دهی نیروی فروش

اگر عملیات فروشتان آن‌قدر گسترده است که نیاز دارید درباره‌ی مباحث مدیریت نیروهای فروش گسترده بیندیشید شمارا دعوت به مطالعه‌ی مطالب زیر می‌نماییم. مسائلی از قبیل اینکه هرکس چه‌کاری، در چه زمان و مکانی انجام بدهد از مسائل مربوط به سازمان‌دهی می‌باشند که تفاوت بسیار...

سازمان دهی و به کارگیری نیروی فروش

اگر عملیات فروشتان آن‌قدر گسترده است که نیاز دارید درباره مباحث مدیریت نیروهای فروش گسترده بیندیشید و همچنین سازمان دهی نیروی فروش یکی از دغدغه هایتان می باشد، شما را دعوت به مطالعه این مطالب می‌نماییم. به گزارش آژانس کسب و کار هورموند، مسائلی از قبیل اینکه هرکس...