فروش موفق، انجام یک سری کارهای مشخص است، یک شیوه مشخص روزانه..

  • یک فروشنده حرفه ای باید ذهن و جسم خود را بر اساس برنامه عملی خود به کار بیندازد. برنامه‌ای که ساختار روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه دارد.
  • یک فروشنده حرفه ای باید با خودش، شرکتش و مشتری‌اش صادق باشد. صداقت بهترین سیاست است. حتی وقتی به نظر می‌رسد قادر به انجامش نیستید.
  • یک فروشنده حرفه ای تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا همه‌چیز را درباره کارش، شرکتش و مشتری‌اش فرا گیرد و به رشد و ترقی خود به‌عنوان یک انسان ادامه دهد.
  • یک فروشنده حرفه ای، شرکت را مملو از کسانی نگه می‌دارد که دل‌مشغولی‌شان، انجام بهینه کارشان است. فروش یک درایت عملی یا یک خرد کاربردی است. اما برای تشدید این درایت عملی نیازمند مقادیر زیادی آموزش‌های درست هستیم.
  • یک فروشنده حرفه ای اطمینان حاصل می‌کند که همیشه برخورد و نگرش مثبتی دارد. دو عامل مهم برای آن، اطمینان و اشتیاق قلبی است. اشتیاق از درون نشاءت می‌گیرد اما بستگی به شناخت خیلی خوب فروشنده از محصول و نفعی که به مشتری‌اش می‌رساند دارد.
  • یک فروشنده حرفه ای اطمینان حاصل می‌کند تکنیک های فروش، چگونگی و زمان انجام آن را خوب بلد است. این موجب اطمینان قلبی می‌شود. او هرگز فراموش نمی‌کند که مشتری باید پولی که به‌سختی به دست آورده است را برای خرید محصولش بپردازد.
  • یک فروشنده حرفه ای می‌داند چگونه موفقیت‌ها و شکست‌هایش را تجزیه‌وتحلیل کند و پیشرفت‌های بعدی‌اش را برپایه آن‌ها بنا نهد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا

همچنین بخوانید:   مشاوره کسب و کار این روزها