شعار ایده آل شعاری است که کوتاه و سلیس بوده و افراد راحت بتوانند آن را به یادآورند. رعایت نکته‌های زیر در تنظیم شعار تبلیغاتی مفید به نظر می‌رسد:

  1. صراحت و روشنی: شعار تبلیغاتی باید صریح و روشن باشد. ابهام به ارزش و رسایی شعار تبلیغاتی لطمه می‌زند.
  2. توازن و سجع: رعایت توازن می‌تواند بر زیبایی شعار تبلیغاتی بیفزاید و آن را در ذهن ماندگار کند.
  3. تناسب و سادگی: شعار تبلیغاتی باید هماهنگ با محصولات شرکت و وجهه‌ی شرکت نیز ساده باشد. از غلو کردن بی‌مورد و مبالغه نامتناسب باید پرهیز کرد. اگر نام کالا نیز در شعار تبلیغاتی آمده باشد، مزیت و نقطه مثبت بسیار بالایی به شمار می‌رود. در شعار تبلیغاتی اگرچه بر زیبایی و وزین بودن تکیه می‌شود اما نباید بسیار دور از واقع باشد.
  4. تصویر: تبلیغ گران به‌منظور جلب نظر، ترغیب و متقاعدسازی مخاطبان از سه عنصر زبان، تصویر و موسیقی استفاده می‌کنند. در میان این سه عنصر تصویر جایگاه ویژه‌ای دارد. مخاطبان به هنگام مشاهده تصویر با دنیای بیرونی ارتباط تعاملی برقرار می‌کنند. امروزه با استفاده از رایانه به‌سادگی می‌توان صحنه‌های بدیع و عجیبی را به تصویر کشید که احتمال آن در دنیای واقعی غیرممکن است. اهداف تصاویر تبلیغاتی عبارت‌اند از:
  • جذب مخاطبان
  • ایجاد رفتاری که انتظار می‌رود در محل یا موقعیتی دیگری به وقوع بپیوندد.
  • متقاعدسازی مخاطبان به کمک تعابیر ذهنی که تصویر ایجاد می‌کند.

تصاویر تبلیغاتی سه نقش عمده را پی می‌گیرند. نخست این‌که با شبیه‌سازی و به تصویر کشیدن صورت و اندام انسان و یا هر چیز دیگری به برانگیختن هیجانات دامن می‌زنند. دوم اینکه از چیزی که اتفاق افتاده یک مدرک تصویری ظاهراً مستند به دست می‌دهند و سوم اینکه میان محصول و تصاویر یک نوع ارتباط ضمنی و پنهانی برقرار می‌کنند. این سه کارکرد از ویژگی‌های اساسی رسانه تصویری هستند که ماهیت و زیربنای تصاویر را پی‌ریزی می‌کنند.

همچنین بخوانید:   ویژگی‌های شعار موفق چیست؟

انتهای مطلب/