هوش بازاریابی هنری است که سازمان‌های مختلف به آن احتیاج دارند، دستیابی به هوش بازاریابی تنها با استفاده هم‌زمان از علم و هنر میسر خواهد بود. هوش نه‌تنها قابلیت فردی بلکه قابلیتی سازمانی است که از محیط سازمان کسب می‌شود. هوش بازاریابی ترکیبی از سه مقوله فرد، سازمان و محیط است.

در مکتب و کتب مختلف، هوش در سه حوزه عنوان می‌شود: هوش بازاریابی، هوش رقبا و هوش کسب‌وکار. باید دقت داشت که هوش بازاریابی چیزی فراتر از هوش رقبا و کسب‌وکار است اما در بعضی مطالعات این سه به‌صورت یک سیکل نشان داده می‌شوند. این بدین معناست که این سه می‌توانند لازم و ملزوم یکدیگر باشند. بسیاری از اطلاعات هوش رقبا می‌تواند در هوش بازاریابی استفاده شود تا به‌عنوان یک ورودی برای آن بتوان یک پروسه پویای طراحی بازار را تدوین کرد؛ بنابراین هوش بازاریابی می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به محیط کلان، محیط بازار، مشتریان، رقبا و عملکرد گذشته یک سازمان درباره آمیزه و ترکیب بازاریابی باشد.

مشخصات و ویژگی‌های هوش بازاریابی:

  1. ارتباط داشتن: هوش باید برای تصمیم‌گیرندگان اصلی، اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را استخراج و شناسایی کرده و از ارائه اطلاعات نامرتبط اجتناب کند.
  2. قابل‌استفاده بودن: هوش باید در قالبی مناسب، قابل‌درک و قابل‌استفاده برای مدیران باشد تا در آن‌ها انگیزه لازم را ایجاد کند و قابلیت استفاده در حوزه‌های مختلف را دارا باشد.
  3. زمان: هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا او بتواند تصمیمات مؤثر اتخاذ کند. همچنین امنیت آن باید مدنظر باشد و در دسترس رقبا و یا سایر افراد نباشد.
  4. صحت و دقت: هوش باید واقعاً صحیح باشد، تحلیل‌ها به‌درستی انجام‌شده و موجب اعتماد به اطلاعات گردد.
  5. کامل بودن: هوش باید حتی‌الامکان شامل تمام حالات ممکن باشد، به‌طور صحیح تحلیل‌شده و برای تصمیم‌گیرنده واضح و روشن باشد.
  6. اهداف: هوش باید بدون گرایش و انحراف باشد، دیدگاه شخصی باید به‌عنوان نظر شخصی مشخص‌شده و تمرکز بر اهداف سازمانی باشد.
همچنین بخوانید:   بازاریابی انگیزشی و اهمیت آن برای کسب و کار شما

انتهای مطلب/ لینک محتوا