کسب و کار در مسیر صحیح ...

به گزارش آژانس کسب و کار هورموند، از دیدگاه مشتری، فروش و مارکتینگ دارای مسئولیت مشترک ایجاد یک تصویر مثبت از شرکت و ارائه ارزش آن در نظر گرفته می‌شود. هرچند، در عمل فروش و مارکتینگ معمولاً بخش‌های جداگانه‌ای هستند و سنت بیان می‌کند که مارکتینگ مسئول ایجاد تقاضا و فروش مسئول تبدیل تقاضاها به سود است. در عمل معمولاً بین این دو تیم درک اشتباه وجود دارد. این درک هرگز روش مؤثر و مناسبی برای مدیریت یک کسب‌وکار نیست. در قرن بیست و یکم، با افزایش رقابت جهانی و سرعت تغییر، این اشتباه، خطرناک است.

منافع حمایت متقابل بین فروش و مارکتینگ جذاب و شامل موارد زیر می‌باشند:

  • همکاری، با اشتراک اطلاعات و تلاش کامل افراد برای دستیابی به اهداف مشترک. این موضوع تأثیر مثبتی بر عملکرد تجاری دارد و باعث ایجاد جوکاری بهتر و بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان می‌شود و موقعیت‌های بیشتری را برای نوآوری به وجود می‌آورد.
  • برند آفرینی، تشخیص اینکه مشتریان تعدادی از عوامل غیرملموس را در مرور قابلیت توزیع‌کنندگان در نظر می‌گیرند. برای مثال، خریداران شرکت، کارکنان آن را تا حد ممکن صادق و دوست‌داشتنی فرض می‌کنند. آن‌ها پرستیژ و دیگر منافع برند را ارزیابی می‌کنند و می‌خواهند که پیام به‌طور متناسب به آن‌ها منتقل شود و باید احساس کنند که خرید از شرکت، یک تصمیم خوب و عاقلانه است. تشخیص این عوامل غیرملموس نیازمند همکاری فروش و مارکتینگ به‌صورت حمایتی و متقابل است. انجام این همکاری به یک صورت دیگر، تعیین این عوامل غیرملموس و ارائه ی برند با عدم توافق تضعیف می‌شوند.

چندین معیار ساده برای اطمینان از اینکه فروش و مارکتینگ با یکدیگر همکاری دارند و موفقیت کسب‌وکار را کنترل می‌کنند، وجود دارند:

  • تعریف واضح نقش‌ها و مسئولیت‌های فروش و مارکتینگ.
  • مدیریت تعاملات و اتحاد. این موضوع شامل مدیریت جلسات، اشتراک اطلاعات، فراهم کردن بازخورد، ایجاد موقعیت‌هایی برای تعامل غیررسمی و در کل ایجاد روشی از همکاری با یکدیگر است.
  • همکاری به‌طوری‌که فراتر از تعامل باشد. این موضوع شامل فرآیندهای مشترک، اهداف مشترک، ارزش‌های مشترک، درک متقابل و کار گروهی است.
  • فراهم کردن رهبری مدیریت قوی. این‌جایی است که هدف و انگیزه از رابطه حمایتی متقابل بین فروش و مارکتینگ به وجود می‌آید.

انتهای مطلب/