بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش به یک باغ شباهت دارد. اگر به‌طور مداوم از آن مراقبت و نگهداری نشود روبه‌زوال خواهد نهاد. بیشتر دارندگان بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش از سیستم‌های خود استفاده مناسبی نکرده و درنتیجه فرصت‌های بسیاری را از دست می‌دهند. شما باید در هرزمانی مشغول آزمایش، سنجش، توسعه و بهبود بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش خود باشید تا بتوانید حداکثر استفاده را از کسب و کار خود ببرید. کنترل دقیق و کامل بودن هر چیزی که به بانک اطلاعات بازاریابی اضافه می‌شود، چه مربوط به منابع داخلی باشد و چه مربوط به منابع خارجی از موارد مهم در گسترش بانک اطلاعاتی هست.

سعی کنید یک فرهنگ اطلاعاتی و چرخه کیفیتی را به وجود آورید که اطلاعات از هرجایی که خارج شد از همان‌جا نیز وارد بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش شود.

در کنار اطلاعات، کارکنان مهم‌ترین عنصر در مدیریت بانک اطلاعاتی موفق هستند. به‌منظور استفاده بهینه از آن‌ها باید مطمئن شوید که آن‌ها به بهترین شکل ممکن آموزش‌دیده‌اند و دارای انگیزه هستند و همچنین ابزارهای مناسبی برای مستندسازی در اختیارشان قرار داده‌شده است. زمانی که سیستم اطلاعات بازاریابی و فروش نصب گردید، کارکنان روی منحنی یادگیری قرار خواهند گرفت و می‌بایست قبل از اینکه طرح فعلی اجرا شود، برنامه ریزی برای مرحله بعدی انجام شود.

به‌محض اینکه به اهداف اصلی خود دست‌یافتید دست از فعالیت برندارید، چراکه بعد از روشن شدن این بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش و شروع به کار آن همیشه مزایای جانبی زیادی وجود دارد که می‌توانید از آن استفاده نمایید. گاهی این مزایا از ارزش استراتژیک بزرگ‌تری نسبت به راه‌حل‌های تاکتیکی اصیلی که به دنبال آن بوده‌اید برخوردارند.

همچنین بخوانید:
مقدمات راه اندازی بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش
مراحل راه اندازی بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش

انتهای مطلب/ لینک محتوا