کسب و کار در مسیر صحیح ...

مفهوم داگمار DAGMAR به تعیین و تعریف هدف‌های تبلیغاتی برای اندازه‌گیری نتیجه تبلیغات انجام‌شده اشاره دارد. در هدف‌گذاری تبلیغات، وظایف ارتباطی باید موردتوجه قرارگرفته و بر اساس مراحل و فرآیند ارتباطات، اهداف خرد به‌گونه‌ای مشخص و قابل‌اندازه‌گیری در نظر گرفته شوند. داگمار یکی از بهترین مدل‌ها در ارتباطات فروش می‌باشد.
(DAGMAR: Defining Advertising Goals for Measured Advertising Responses)

تصویر زیر مراحل مدل چهار مرحله‌ای فروش، داگمار را نشان می‌دهد:

داگمار

مدل چهار مرحله‌ای فروش

تشریح عناصر مدل داگمار:

  1. Awareness: آگاهی، آگاه‌سازی مشتری احتمالی و خریدار از وجود کالا، خدمت، نام تجاری (برند) و شرکت.
  2. Perception: ادراک، کمک به مشتری در فرآیند ذهنی ترجمه و تفسیر معنی و مفهوم کالا، ایده، موارد کاربرد و بهره‌برداری از محصول.
  3. Convincing: متقاعد کردن، تلاش برای ایجاد علاقه، تمایل و گرایش مشتری به خرید و رفع ابهامات و پاسخگویی به سؤالات.
  4. Action: عمل خرید، تصمیم نهایی خریدار تحت تأثیر خصوصیات و ویژگی‌های کالا یا خدمت و یا هنر برقراری ارتباط.

در مدل داگمار ویژگی های برقراری ارتباط به شیوه زیر تعریف می گردد؛

  • انتقال صحیح پیام به مخاطب به‌گونه‌ای که نتایج مشخص و قابل‌اندازه‌گیری اهداف قبلاً تصریح‌شده باشد.
  • شناسایی دقیق مخاطبان هدف‌گیری شده بر پایه ضوابط بخش‌بندی مشتریان ازنظر جغرافیایی، رفتاری، درآمدی و مواردی ازاین‌دست.
  • تعیین موقعیت خریدار ازنظر مراحل آمادگی مشتری همچون عدم اطلاع، آگاهی، علاقه، تمایل، دانش، آزمون و … و اینکه مخاطب قرار است بعدازاین مرحله وارد چه مرحله جدیدی شود.
  • دوره زمانی لازم برای انتقال از مرحله‌های فوق به مرحله بعدی.

انتهای مطلب/ لینک محتوا