نقشه راه مارکتینگ (Marketing Roadmap) فرآیند شناسایی معیارهایی است که شاخص‌های معتبری از عملکرد مارکتینگ درزمینهٔ پیگیری اهداف آن، پیگیری این معیارها درگذر زمان و استفاده از نتایج در بهبود شیوه اجرای مارکتینگ در یک سازمان می‌باشد. همچون بسیاری از فرآیندها، نقشه راه بازاریابی فرآیند مشخصی دارد اما پایانی ندارد و محدودیتی برای پایان فرآیند نباید متصور بود.

این تعریف از نقشه مارکتینگ شامل ۴ مؤلفه شاخص‌های معتبر، پیگیری اهداف، نظارت بر معیارها درگذر زمان و بهبود عملکرد مارکتینگ می‌باشد؛

  • شاخص‌های معتبر: موارد بسیاری در مورد مارکتینگ و نتایج آن وجود دارد که قابل‌سنجش هستند. بااین‌حال، تمام آن‌ها شاخص‌های معتبری برای عملکرد نیستند. فرآیند نقشه راه مارکتینگ می‌بایست تعیین کند کدام معیارها بامعنا هستند و ارزشی را که مارکتینگ برای سازمان فراهم می‌کند، بهتر بازنمایی کند.
  • پیگیری اهداف: فرآیند نقشه راه مارکتینگ در حالت ایده آل برای سنجش میزان پیشرفت در راستای مجموعه‌ای از اهداف به وجود می‌آید. ابتدا این اهداف در اولویت قرار می‌گیرند و سپس شناسایی معیارهای مرتبط عملکرد مطرح می‌شود.
  • نظارت بر معیارها درگذر زمان: فرآیند نقشه راه مارکتینگ درباره اتخاذ یک برداشت تصادفی و یک‌باره از سنجش عملکرد نیست. بلکه، درگذر زمان‌بر این سنجش‌ها و اندازه‌گیری‌ها نظارت می‌شود تا گرایش‌ها و جهت عملکرد به‌صورت مستمر تحت نظارت باشند.
  • بهبود عملکرد مارکتینگ: اینکه یک سازمان به دنبال اجرای فرآیند نقشه راه مارکتینگ می‌رود چند دلیل دارد که از میان آن‌ها می‌توان به مسئولیت‌پذیری یا توجیه منابع اشاره کرد، اما اصلی‌ترین و درنهایت مهم‌ترین دلیل بهبود عملکرد مارکتینگ می‌باشد.

همچنین فرآیند نقشه راه مارکتینگ شامل مؤلفه‌های اصلی زیر می‌باشد؛

  1. مردم: این فرآیند به‌وسیله افرادی که مالک آن هستند ایجاد، اجرا و مدیریت می‌شود. در بیشتر سازمان‌ها، مالک فرآیند، مدیر ارشد مارکتینگ (CMO) یا مدیر مارکتینگ (Marketing Officer) است.
  2. گام‌ها: نقشه راه بازاریابی از دنباله‌ای از گام‌ها تشکیل می‌شوند؛ شناسایی معیارها، تجزیه و تحلیل معیارها، اتخاذ اقدامات اصلاحی.
  3. ابزار و تکنولوژی: فرآیند نقشه راه مارکتینگ لزوماً پیچیده نیست، ابزارها و فناوری به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با سرعتی بیش از سرعت معمول خود به خلق ارزش بپردازند.
  4. ورودی و خروجی: داده‌ها این فرآیند را تغذیه می‌کنند و بینش‌ها و تصمیمات خروجی فرآیند می‌باشند.
همچنین بخوانید:   افزایش وفاداری به برند با استفاده از CXM

انتهای مطلب/