کسب و کار در مسیر صحیح ...

در این پست قصد نداریم به بیان موارد پیچیده‌ای برای افزایش فروش بپردازیم، این رویکرد با رویه ما هم سازگاری چندانی ندارد، پس با هورموند همراه شوید تا به سه نکته کلیدی برای جهش در فروش بپردازیم. موارد بدیهی و ثابت‌شده‌ای که در افزایش فروش مطرح هستند، پیش از حرکت سریع مطمئن شوید که در مسیر صحیح و اساسی حرکت می‌کنید:

استفاده از برنامه مشتریان کلیدی:
برنامه مشتریان کلیدی شامل اهداف فصلی و بلندمدت، تصمیم‌گیرندگان و تأثیرگذاران سازمان‌های خرید و محصولات منابعی که در راستای مشتریان است. ازاین‌رو، برنامه باید خاص بوده و برای هر یک از مشتریان کلیدی به‌طور اختصاصی تهیه گردد، قابل‌سنجش باشد، امکان‌پذیر و با استفاده از تاکتیک‌های فروش قابل‌اجرا بود و شامل داده‌ها و طرح‌های پیشنهادی باشد.

تجزیه و تحلیل سهم فروش:
از دیگر نکات مهم برای جهش در فروش در کنار اطلاع از میزان فروش، دانستن میزان درصد فروش شرکت در کسب و کار و صنعت خاص خود در مقایسه با سایر شرکت‌ها، کل صنعت و حجم بالقوه است. در حقیقت این بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات ارزشمندی برای شناخت رقبا، توسعه محصولات جدید، شناخت نیازهای مشتریان و توسعه تدریجی فروش فراهم می‌کند.

استفاده از برنامه و گزارش پیش بینی فروش:
پیشنهاد و ایده نهایی به‌منظور برگشت فروش به مسیر صحیح و اساسی و ادامه حرکت با سرعت مناسب، استفاده از یک گزارش جامع است. این ابزاری است که اکثر شرکت‌ها و مدیران بازاریابی از آن استفاده می‌کنند، اما تنها ۱۰ درصد از نیروهای فروش موفق از آن بهره برده و ارزش بالای آن را درک می‌کنند. این گزارش دید جامعی در مورد گستردگی و قلمرو فروش، نحوه تخصیص مناسب زمان و منابع ارائه داده و همچنین از هدر رفتن زمان و هزینه اضافی بر روی مشتریانی که احتمال عقد قرارداد با آن‌ها کم است جلوگیری می‌کند. این گزارش یادآوری می‌کند که نباید از مشتریانی که احتمال عقد قرارداد با آن‌ها زیاد است چشم‌پوشی کرد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا