هیچ حرکت تبلیغاتی بدون کسب اطلاعات اولیه و شناسایی کالا و مخاطب و رقیب موفق نمی شود

 1. تبلیغات یعنی تحقیقی گسترده، زیرا هیچ حرکت تبلیغاتی بدون کسب اطلاعات اولیه و شناسایی کالا و مخاطب و رقیب موفق نمی شود.
 2. تبلیغات یعنی پیامی رسا، زیرا پیام های گنگ و چند پهلو و نارسا و فاقد هدفگیری معین به نتیجه نمی رسند.
 3. تبلیغات یعنی کار گروهی، زیرا بدون هماهنگی و همکاری و همفکری صاحب کالا و مجری تبلیغات و یا آژانس و مشاور نمی توان انتظار موفقیت داشت.
 4. تبلیغات یعنی تلاش خستگی ناپذیر، زیرا عنصر ذاتی تبلیغات، تکرار و چالش و تغییر و مداومت است.
 5. تبلیغات یعنی تحولی نوین، زیرا ابزارها، روش ها، رویه ها و مکانیسم ها مرتبا در حال تغییر و تحول هستند.
 6. تبلیغات یعنی حرکتی حساب شده، زیرا تبلیغات یک فعالیت مهندسی شده، از قبل طراحی شده و دارای هدف است و به هیچ عنوان تبلیغات بدون هدف و تصادفی به نتیجه نمی رسد.
 7. تبلیغات یعنی یک کلام موزون، زیرا کلام و گفتار و دیالوگ زیبا و دلنشین با موسیقی و یا بدون موسیقی در شنونده اثر مثبت می گذارد.
 8. تبلیغات یهنی یک نگاه متفاوت، زیرا با استفاده از جذابیت ها و روش های مختلف اجرایی می توان تبلیغی ماندگار و به یاد ماندنی ساخت.
 9. تبلیغات یعنی یک مفهوم مهیج، زیرا فقط در صورت هیجان (اعم از مثبت یا منفی) می توان نسبت به سایر تبلیغات مشابه تفاوت و تمایز ایجاد نمود.
 10. تبلیغات یعنی ابتکار، زیرا یک فکر بکر در ترکیب با خلاقیت یا طنز، حتی با یک بار مشاهده می تواند بیشترین اثر را بر مخاطب بگذارد.
 11. تبلیغات یعنی فکری خلاق، زیرا خلاقیت جرقه ای است که روشنایی ایجاد می کند و در فضای آن روشنایی، می توان ایده های جدید را به کالاهای جدید تبدیل کرد.
 12. تبلیغات یعنی نوایی به یاد ماندنی، زیرا با استفاده از موسیقی می توان یک آگهی رادیویی یا تلویزیونی را برای همیشه در ذهن ها زنده نگه داشت.
  انتهای مطلب/ دکتر بلوریان تهرانی
همچنین بخوانید:   بسته ‌بندی خلاقانه برای نوار چسبی نامرئی