• برند، احساس باطنی شخص درباره‌ی یک محصول، خدمت یا شرکت است. آن چیزی نیست که شما می‌گویید، چیزی است که مشتریان می‌گویند.
  • برندینگ فرایند پیوند استراتژی خوب و موفق با خلاقیت خوب و موفق است. برندینگ فرآیند پیوند استراتژی خوب و موفق با خلاقیت ضعیف، استراتژی ضعیف با خلاقیت خوب و موفق یا استراتژی ضعیف با خلاقیت ضعیف نیست.
  • بنیان و اساس برند، اعتماد است. وقتی‌که انتظارات مشتریان به‌طور موافق و بدون تناقض به‌وسیله‌ی تجربیات آن‌ها برآورده یا فراهم شود، مشتریان به برند شما اعتماد می‌کنند.
  • جامعه‌ی مدرن، ازلحاظ اطلاعاتی غنی و ازلحاظ زمان فقیر است. ارزش برند شما با نسبت مستقیم به این‌که مشتریان با چه سرعت و سهولتی می‌توانند به پیشنهاد شما پاسخ مثبت دهند، رشد می‌کند.
  • مردم، تصمیمات خرید خود را به‌جای ویژگی‌ها، مزایا و قیمت بیش‌تر، بر اساس نشانه‌ها و علائم نمادین قرار می‌دهند. اطمینان حاصل کنید نمادهای شما گیرا و جذاب هستند.
  • فقط یک رقیب می‌تواند ارزان‌فروش ترین باشد، دیگران باید از فرآیند برندینگ استفاده کنند. هرچه برند قوی‌تر باشد، حاشیه سود بیشتر خواهد بود.
  • برند پرجذبه، محصول، خدمت یا شرکتی است که مردم‌ باور دارند برای آن جانشینی وجود ندارد. هر برندی می‌تواند پرجذبه باشد، حتی برند شما.

انتهای مطلب/ لینک محتوا

همچنین بخوانید:   اهمیت تقسیم بندی بازار در برندینگ