کسب و کار در مسیر صحیح ...

شرکت های آینده نگر همواره تعیین جایگاه برند را به منزله عامل اصلی راهبرد رقابتی خود در نظر می‌گیرند. رضایت مشتری و کسب جایگاه باارزش در ذهن او به‌عنوان هدف نهایی راهبرد برند، بسیار بااهمیت است. بعضی از مردم معتقدند که یک برند، درواقع تعیین موقعیتی است که نشان می‌دهد تا زمانی که یک علامت تجاری جایگاهی نداشته باشد، هیچ‌گونه ارزشی در اذهان مصرف‌کنندگان نخواهد داشت. شما می‌توانید یک هویت برند به وجود آورید و با استفاده از تقسیم بازار آن را مشخص سازید و به مخاطبان موردنظر دست‌یابید اما باید توجه داشته باشید آنچه آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد، جایگاه برند در ذهن آن‌هاست.

حال سؤال این است که جایگاه برند چیست و برای دستیابی به جایگاه برند چه راهبردی کارساز است؟

در فرآیند برندینگ تلاش می‌شود برای شرکت، محصول (کالا و خدمت) که متمایزکننده آن در رقابت باشد، هویتی خاص ایجاد شود. پایگاه برند به‌عنوان قسمتی از برنامه راهبرد برند هست. نیمی از این هدف از طریق تشخیص دقیق هویت برند ایجاد می‌شود که هویت آن برند خاص را می‌سازد و نیمی تعیین جایگاه است. تعیین جایگاه برای ساخت برند اهمیت بالایی دارد چراکه وظیفه طراحی هویت برند، ایجاد آگاهی و تصویر برند در ذهن مردم است. به‌عبارت‌دیگر، تعیین جایگاه به منزله روند ارائه برند به مصرف‌کننده است. با استفاده از تعیین جایگاه برند، برند به صورت‌های مختلف و بهتر از سایر برندهای رقابت کننده عرضه می‌گردد.

موارد زیر دربردارنده نکات مهمی از تعیین جایگاه برند می‌باشند:

  • جایگاه برند یک فعالیت راهبردی است و نه تاکتیکی.
  • بر اساس گسترش فایده راهبردی رقابتی ماندگار هدف‌گذاری می‌شود.
  • جایگاه برند مربوط به کنترل آگاهی‌هاست.
  • وجهه و شهرت برند، نتیجه روند تعیین جایگاه است.

همچنین بخوانید: جایگاه برند

انتهای مطلب/ لینک محتوا