کسب و کار در مسیر صحیح ...

طراحی آرم یک شرکت همواره از موارد دارای اهمیت بالا می‌باشد، یک آرم یا لوگو به یک شرکت، کسب و کار، محصول و خدمت هویت می‌بخشد. همچنین طراحی آرم شرکت بخش مهمی از آمیخته تبلیغات محسوب می‌شود.

اما باگذشت زمان، این علائم تجاری نیازمند بروزرسانی مطابق با تغییرات خارجی و محیطی هستند، درنتیجه باید این آرم ها به‌تناسب با عصر مدرن تبلیغات، تکامل یابند.

تکامل در طراحی آرم ها

در تصویر زیر مشاهده خواهید کرد که چگونه ۱۵ آرم شرکت های معروف در طول زمان تکامل یافته‌اند. این تصویر نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک آرم یا لوگو را با دوران مدرن تطابق داد.

طراحی آرم

تکامل در طراحی آرم شرکت های معروف

البته روند طراحی آرم در حال حاضر به سمت طراحی آرم های ساده و فلت (تخت) گرایش پیدا کرده است.

انتهای مطلب/ لینک محتوا