علاوه بر تعیین اهداف سازمانی، باید برای افراد هر واحد سازمان نیز هدف تعیین کرد. به این معنا که باید برای هر یک اعضای واحد سازمان و مدیر آن، اهداف مشخصی داشت. تعیین اهداف فردی بخشی از همسویی اهداف و فرایند جاری‌سازی اهداف است. در ادامه، ایده‌ها و راه‌کارهای تعیین اهداف فردی را توضیح داده‌ایم.

هریک از افراد زیردست شما به تعیین اهدافی نیاز دارند که بازتابی از اهدافی باشد که برای واحد سازمان تعریف کرده‌اید. نقش شما به‌عنوان مدیر، پشتیبانی و همراهی اعضای تیم طی این فرایند است. با پایان یافتن فرایند تعیین اهداف افراد باید بتوانند بگویند. “هدف شرکت ما این است که فلان کار را بکند. نقش واحدی که من در آن کار می‌کنم دررسیدن به این هدف، این است که چنین کند و من نیز در این تلاش با انجام این کار سهیم هستم.”

برای روشن کردن اهداف فردی، مطمئن شوید که تمام اعضای تیم، اهداف واحد سازمان را می‌دانند، از نقش خاص خود در واحد مطلع هستند و انتظارهای شما از آن‌ها برایشان روشن است. از همه افراد بخواهید مجموعه‌ای از اهداف هوشمندانه را برای خود انتخاب کنند. با کمک گروه درباره جزئیات تعهدات به اهداف خاص، ازجمله نقش شما در حمایت از تحقق این اهداف، تصمیم بگیرید.

برای مثال، مواردی که می‌تواند موردبحث قرار بگیرد عبارت است از مهلت زمانی تحقق اهداف، نتایج واقعی که از تحقق یک هدف انتظار دارید و منابع و زمان مدیریتی که برای دنبال کردن یک هدف اختصاص می‌دهید. به خاطر داشته باشید که حرکت در راستای تحقق اهداف را به ارزیابی عملکرد پیوند بزنید. توصیفی دقیق از خروجی‌های مورد انتظار به دست آورید و مطمئن شوید که افراد می‌دانند چه کسی مسئول و پاسخ گوی تحقق کدام هدف است.

همچنین بخوانید:   آینده بازگشت به محل کار: انطباق با محیط‌های کاری

اگر شرایط زیر وجود داشته باشد اعضای تیم شما بهتر می‌توانند اهداف فردی را که شما و خودشان تهیه‌کرده‌اید محقق کنند.

 • همه با شما در مورد اهداف خاص خودشان و نتایج مورد انتظار توافق داشته باشند.
 • زمان مشخص و شیوه روشنی برای سنجش میزان پیشرفت اهداف داشته باشید و برای ارائه بازخورد به افراد وقت بگذارید. به آن‌ها بگویید کارشان را چطور انجام بدهند.
 • چگونه می‌توانند اصلاح لازم را در شیوه کارشان بدهند.
 • اعضای تیم، منابع، دانش و مهارت‌های کافی و اختیارات لازم را برای تحقق اهداف داشته باشند.
 • افراد باید بدانند چگونه توانایی آن‌ها در تحقق اهداف فردی، بر اهداف سازمانی تأثیر می‌گذارد.
 • شما متوجه شوید چه زمانی افراد به اهداف فردی خود دست می‌یابند. “نکته‌هایی برای تعیین اهداف اعضای تیم ” راهنمایی‌های مفیدی برای مدیریت این جنبه از تعیین اهداف بیان کرده است.

نکته‌هایی برای تعیین اهداف اعضای تیم

 • تا آنجا که ممکن است اطلاعات و اختیارات لازم را در دسترس کارکنان خود قرار بدهید تا اهدافشان را توسعه بدهند. به‌خصوص نسبت به بازه‌های زمانی حساس باشید.
 • تحقق اهداف را به ارزیابی عملکرد پیوند بزنید. این امر به کارکنان نشان می‌دهد که تحقق اهداف فردی آن‌ها تا چه حد مهم است.
 • وقتی باهدف یک فرد موافقت می‌کنید منابع کافی و اختیارات لازم برای حرکت در راستای هدف را به وی بدهید. مطمئن شوید که دیگران مدیر مافوق و همکاران بخش‌های دیگر نیز، حمایت لازم را از افراد شما می‌کنند.
 • کارکنان را تشویق کنید اهدافی را انتخاب کنند که به آموزش و یادگیری نیاز دارد. به‌این‌ترتیب، آن‌ها می‌توانند مهارت‌های جدیدی کسب کنند. آموزش‌های موردنیاز آن‌ها را پیگیری کنید.
 • به کارکنان اجازه بدهید خودشان شیوه تحقق اهداف فردی را انتخاب کنند. دلایل کارکنان برای انتخاب یک شیوه، بسیار قوی‌تر از دلایلی است که از بالا دیکته می‌شود.
همچنین بخوانید:   استخدام متخصص فروش

به‌عنوان مدیر علاوه بر اهداف افراد تحت مدیریت خود، به اهدافی برای خودتان نیاز دارید. این اهداف می‌تواند شامل موارد زیر باشد.

 • اهداف واحد سازمان یا بخشی از این اهداف که به مهارت خاص یا رویکرد و تجربه شما نیاز دارد. همین امر مانع از تفویض این اهداف به دیگران می‌شود.
 • اهدافی که نقش شمارا در تحقق اهداف اعضای تیم نشان می‌دهد.
 • اهدافی که به ارتباطات میان واحد و سازمان مربوط می‌شود.
 • اهدافی که مستلزم تأمین منابع برای تیم کاری است.
 • اهدافی که به انسجام و پیوند اهداف واحدهای سازمان کمک می‌کند.

حتی ممکن است شما نقشی در شرکت داشته باشید که ارتباط مستقیمی با اهداف واحد تحت مدیریت شما نداشته باشد. برای مثال، ممکن است کاری میان وظیفه‌ای را بر عهده داشته باشید یا با فعالیت‌های روابط عمومی شرکت همراهی کنید. تعیین اهداف برای این مسئولیت‌های واحد خود نیز هستند.

با مدیر مافوق خود درباره اهداف فردی توافق کنید و به درک مشترکی از نتایج مورد انتظار این اهداف برسید. از پشتیبانی و آموزش موردنیاز برای تحقق این اهداف نیز اطمینان حاصل کنید. علاوه براین، اهداف فردی خود را به اطلاع اعضای تیم خود برسانید. اگر آن‌ها از اولویت‌های شما مطلع باشند و بدانند چگونه با فعالیت‌های تیم در جهت این اولویت‌ها قرار می‌گیرد، همکاری نزدیک‌تری با یکدیگر برای تحقق اهداف خواهید داشت.

انتهای مطلب/