تبلیغات صحیح و حرفه ای بر اساس مراحل چرخه عمر یک محصول تدوین و طراحی می گردد. چرخه عمر محصول شامل چهار مرحله است: معرفی، رشد، بلوغ و افول. هر یک از این مراحل بر اساس وضعیت فروش محصول تعیین می گردد و هر یک هز این مراحل مجموعه استراتژی های تبلیغاتی خاص خود را می طلبد. وقتی تغییر مرحله محصول در چرخه عمرش در نظر گرفته شود، متناسب با آن روش تبلیغات مشخص می شود.

تبلیغات بر اساس مراحل چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول و تبلیغات

گام اول- شناسایی مشتریان بالقوه
قبل از شروع یک کمپین تبلیغاتی باید مخاطبان آن مشخص شوند. مشتریان بالقوه با توصیف ویژگی هایی همچون جنسیت، سن، محل زندگی، سطح درآمد و علت نیاز آن ها به محصول مشخص می گردند.

گام دوم- نوع تبلیغات در هر مرحله از چرخه عمر محصول
محصولی که قرار است کمپین تبلیغاتی برای آن آغاز گردد در کدام مرحله از چرخه عمر محصول است. تعیین مرحله چرخه عمر محصول کمک می کند تا تلاش های مربوط به کمپین تبلیغاتی به صورت هدفمند متمرکز گردند.
– هنگامی که محصول در مرحله معرفی است، تمامی تلاش های کمپین تبلیغاتی باید بر آگاهی سازی متمرکز گردد. به نحوی که اطلاعاتی دقیق و کامل از مزایا و نحوه کاربری محصول ارائه گردد و مخاطبان را جذب نموده و آگاهی عموم را از محصول افزایش دهد. تبلیغات در این مرحله بسیار هزینه بر است.
– اگر محصول در مرحله رشد است کمپین تبلیغاتی بر تمایز محصول نسبت به محصولات رقبا تمرکز می یابد. به ویژگی ها و مزایای محصول که در محصولات رقیب وجود ندارد، اشاره می گردد. گسترده ترین تبلیغات برای محصول در این مرحله صورت می گیرد.
– کمپین تبلیغاتی محصولاتی که در مرحله بلوغ هستند بر تبلیغات یادآورنده متمرکز است، مانند فروش ویژه، ارائه کوپن خرید و … . تبلیغات یادآورنده بسیار کم تعادتر هستند. اکثر محصولات سال ها در این مرحله باقی می مانند.
– برای محصولاتی که در مرحله افول هستند معمولا هزینه زیادی بابت تبلیغات صورت نمی گیرد. هرچند گاهی در این مرحله محصول ارتقا می یابد و با پیامی جدید وارد بازار می شود که مجددا نیاز به تبلیغات دارد.

همچنین بخوانید:   استفاده از ترس در بازاریابی

گام سوم- انتخاب تکنیک تبلیغاتی مناسب
یک تکنیک مناسب تبلیغاتی بر اساس این که محصول در کدام مرحله از چرخه عمر قرار گرفته است باید انتخاب شود. به عنوان مثال ممکن است ارائه کوپن برای خرید های بعدی برای یک محصول مناسب باشد. این کوپن از طریق ابزارهای متفاوت به مشتری ارائه گردد مانند: ایمیل، در کاربری فروشگاه آنلاین وب سایت و ارسال درب منزل مشتری. جزییات تبلیغات کاملا باید تعیین گردد.

گام چهارم- ارزیابی نتایج
پاسخ ها به کمپین تبلیغاتی پیگیری می گردد. برای مثال همان ارائه کوپنی که در گام قبلی عنوان شد را در نظر گیرید. تخصیص کد به کوپن ها کمک می نماید تا نتایج به این تبلیغات بررسی گردد. اگر ارزیابی از تکنیک تبلیغاتی استفاده شده مثبت بود می توان در آینده نیز از مشابه همین روش در شرایط مشابه تقلید نمود و در غیر این صورت باید به ایجاد تغییر در تکنیک پرداخت تا پاسخدهی به تبلیغات افزایش یابد.
گام پنجم- معرفی تبلیغات جدید
در استفاده از تبلیغاتی بهتر است ترکیبی از چند شیوه استفاده گردد. این شیوه به شرکت های بزرگ کمک نموده است تا محصول خود را بهتر ترویج دهند. برای مثال در کنار یک ابزار تبلیغاتی از ارائه اشانتیون نیز استفاده کرده اند.

گام ششم- تکرار گام های ۳ تا ۵
بهتر است این گام ها آنقدر تکرار شوند و با تغییرات جزیی تنظیم گردند تا ترکیبی از تکنیک های تبلیغاتی مناسب ایجاد گردد به نحوی که به بهترین نحو به فروش محصول کمک کند.
منبع: هورموند مارکتینگ