بوم مدل کسب و کار و یا تابلوی مدل کسب و کار (Business Model Canvas)، زبانی مشترک برای توصیف، مصورسازی، ارزیابی و تغییر مدل های کسب و کار می باشد. اگر بخواهیم مدل کسب و کار را تعریف کنیم باید بگوییم که مدل کسب و کار، منطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف می کند. بوم طراحی مدل کسب و کار، مفهومی از مدل کسب و کار است که هر کسی آن را درک می کند و موجب تسهیل توصیف و گفتگو می گردد.

مدل کسب و کار مفهومی است که در سرتاسر جهان به کار رفته و در عمل آزمایش شده و در حال حاضر در سازمان های بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. این مفهوم می تواند تبدیل به زبان مشترکی برای توصیف و بهبود آسان مدل های کسب و کار شده و در خلق گزینه های استراتژیک جدید به شما یاری رساند. بدون وجود چنین زبان مشترک، به چالش کشیدن مفروضات مدل کسب و کار یک شرکت و دست یابی به نوآوری سیستمی با مشکل مواجه می شود.

 

بوم مدل کسب و کار را می توان به ۹ بخش تقسیم نمود. این ۹ بخش، منطق چگونگی کسب درآمد یک شرکت را نشان می دهند. این قسمت ها چهار حوزه اصلی یک کسب و کار را پوشش می دهند. مشتریان، ارزش پیشنهادی، زیرساخت و پایداری مالی. مدل کسب و کار، شبیه به طرحی کلی برای استراتژی عمل می کند تا استراتژی از طریق ساختارها، فرآیندها و سیستم های سازمانی پیاده سازی گردد؛

برای دریافت بوم مدل کسب و کار کلیک نمایید

همچنین بخوانید:   مدل کسب و کار ژیلت ریزر

بخش های تشکیل دهنده بوم مدل کسب و کار به شرح زیر می باشند:

  1. بخش های مشتری: هر سازمان به یک یا چند بخش از مشتریان خدمت می کند.
  2. ارزش های پیشنهادی: سازمان به دنبال حل مشکلات مشتری و برآوردن نیازهای او از طریق ارزش های پیشنهادی است.
  3. کانال ها: ارزش های پیشنهادی از طریق کانال های ارتباطی ، توزیع و فروش به مشتریان ارائه می شود.
  4. ارتباط با مشتری: با هر یک از بخش های مشتریان روابطی ایجاد شده و این روابط حفظ می شوند.
  5. جریان های درآمدی: ارزش های پشنهادی که به گونه ای موفقیت آمیز به مشتریان ارائه می شوند، منجر به جریان های درآمدی می گردند.
  6. منابع کلیدی: عبارتند از دارایی های مورد نیاز برای ارائه اجزایی که پیش تر توصیف شدند.
  7. فعالیت های کلیدی: عبارتند از فعالیت های مورد نیاز برای ارائه اجزایی که پیش تر توصیف شدند.
  8. شرکای کلیدی: برخی فعالیت ها برون سپاری می گردند و برخی منابع از خارج از سازمان کسب می شوند.
  9. ساختار هزینه: عناصر مدل کسب و کار منجر به ایجاد ساختار هزینه می شوند.

انتهای مطلب/