کسب و کار در مسیر صحیح ...

معمولا برای بسیاری از شرکت ها، برندها توسط بازاریابان و اغلب با کمک مشاوران و آژانس های تبلیغاتی خارج از شرکت مدیریت می شوند، اگرچه در سال های اخیر به نظر می رسد آگاهی و یا شناخت رو به رشدی از نقش استراتژیک برندها در میان مدیران ارشد به وجود آمده است. در همین رابطه محققان گزارش کرده اند که :

در شرکت های رهبر و پیشرو، مدیرعامل نقش سرپرستی و مسئولیت برند را برعهده دارد. برندسازی دیگر تنها مسئولیت مدیران برند زودگذر و ناپایدار نیست، بلکه به عنوان نقطه اتکایی برای روابط شرکت، نه تنها با مشتریانش، بلکه همچنین با کارکنان خود قرار گرفته است. این موضوع همچنین توسط سرآلن شپارد، هنگامی که رئیس و مدیرعامل شرکت گراند متروپولیتن پیک بود، تاکید شده است (یک شرکت بریتانیایی فعال در صنعت کالاهای مصرفی تند گردش که امروزه DiAGEO PIC شده است.)

در گراند متروپولیتن اعتقاد داشتیم برندهای ما ارزشمندترین دارایی های ما هستند. کسب و کار ما در صنعت غذایی، نوشیدنی ها و خرده فروشی تماما درباره برندهای مصرفی بود. ما از برندهای خود جهت افزودن ارزش به محصولات غذایی و نوشیدنی و فروشگاههای خرده فروشی خود و تشویق مشتریان به وفاداری و اطمینان استفاده می کردیم. این امر به نوه خود این اجازه را به ما می داد که برای بالا بردن سود که منافع سهامداران و کارکنان بود خرج کنیم.

برندها مرکز و هسته کسب و کار ما هستند. اگر بخواهیم تمامی فعالیت های خدمات، فروش، توزیع و تولید خود را تحت قراردادها واگذار کنیم، و مالکیت باقی مانده برای ما تنها برندهای ما باشند، می توانیم سودآور و موفق باقی بمانیم. این برندهای ما هستند که سود امروز ما را فراهم می کنند و سودهای آینده ما را نیز حمایت و پشتیبانی می کنند.

به طور سنتی، برندسازی نقش مهمی در صنعت کالاهای مصرفی بازی می کند، به این دلیل کافی که دستیابی به تمایز بلندمدت حائز اهمیت به سادگی از طریق توسعه محصول و نوآوری که معمولا به راحتی توسط رقبا تقلید می شوند، دشوار است. امروزه اگرچه این درک وجود دارد که برندها نه تنها به عنوان ابزار بازاریابی برای محصولات مصرفی، بلکه همچنین به این خاطر که می توانند دارایی های استراتژیک کلیدی در خود شرکت نیز باشند، اهمیت پیدا کرده اند. به طور مشابه، به نظر می رسد این دیدگاه در دیگر بخش ها نیز که به طور سنتی برندسازی در آن بخش ها مهم تلقی نمی شد، مانند کالاهای مصرفی بادوام، خدمات، شرکت های مهندسی، شرکت های تکنولوژی نوین و سازمان های غیرانتفاعی به علاوه کسب و کار الکترونیک پدیدار شده است.

انتهای مطلب/