هدف های تجاری را می توان به دو گروه متفاوت تفکیک نمود؛

هدف های ارتباطی
هدف های فروش

هدف های ارتباطی:
نخستین هدف در هر حرکت تبلیغاتی، ایجاد آگاهی در مخاطب است. بدین منظور برقرار کننده ارتباط باید:

 • مخاطب را شناسایی و ارزیابی نماید. اطلاع از سن، جنس، تحصیلات، قدرت خرید و عادات مخاطب و طبقه بندی مخاطبان به دسته ها یا گروه های مشخص و ایجاد ارتباط، قدم نخست است.
 • پاسخ های مورد انتظار از مخاطب هدف (Target Audience) را معین کند.
 • در مخاطب انگیزه هایی را ایجاد کند که به پیام او توجه کند. در این مورد تاکید و تمرکز بر منافع مشتری یا مخاطب از انتخاب و خرید کالا یا گرایش به ایده مورد تبلیغ بسیار مهم است. با استفاده از ابزار های علمی در زمینه های روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و .. در رفتار و کردار مخاطب نفوذ و در آن دستکاری کند. بدین معنی که بتواند در انتخاب او اثر بگذارد.
 • یک تصویر یا برداشت (Image) مثبت نسبت به شخص فروشنده، موسسه یا شرکت تولید کننده، نام و شناسه () در مخاطب ایجاد کند، به گونه ای که هویت و شخصیت کالا یا عرضه کننده یا شناسه در ذهن مخاطب به نحو مطلوب مجسم شود. نهایتا، مخاطب هدف گیری شده باید به مرحله هیجانی برسد.

هدف های فروش:
هدف های فروش را میتوان به شرح زیر بیان نمود:

 • معرفی محصولات جدید
 • شکل دادن به تقاضای اولیه
 • تثبیت تقاضا در بازارهای انتخابی
 • افزایش مصرف یک کالای مشخص
 • یادآوری به مشتریان قدیمی
 • افزایش فروش و بالا بردن سهم بازار
 • بی اثر کردن تبلیغات رقبا
 • تامین نقدینگی
 • ایجاد سرعت در گردش سرمایه
 • کاهش موجودی انبار راکد و آزاد کردن فضا و سرمایه

انتهای مطلب/ لینک محتوا