انجام تحقیقات ویژه برای روابط عمومی معمولا هزینه ی خیلی زیادی ندارد؛ چرا که سوالات مرتبط با آنها، معمولا به یک پیمایش تلفنی عمومی و کلی اضافه می شوند که سازمان های فعال در حوزه رای گیری های گسترده، آنها را به شکل هفتگی برگزار می نمایند. بنابراین به جای آنکه هرکدام از شرکت های مشاور، پیمایش جداگانه ای را برای هر کدام از مشتریان خود انجام دهند، آنها باید هزینه های مربوط را بین چندین مشتری پخش و یک پیمایش گسترده تر را انجام دهند، آنها باید هزینه های مربوطه را بین چندین مشتری پخش و یک پیمایش گسترده تر را انجام می دهند تا افراد پاسخ دهنده به سوالات مرتبط با موضوعات گوناگون، پاسخگو باشند.

تحقیقاتی که قبل از وقایع تاریخی و روزهای خاص سال انجام می دهند، دارای جذابیت های زیادی می باشند؛ د رواقع نتایج این تحقیقات در رسانه ها، اهمیت زیادی دارد. داده های مرتبط با پیش بینی تعداد کادوهایی که برای روز مادر خریداری می شوند و پیش بینی فروش لباس های مخصوص روز هالویین، داده های بسیار مناسب و جذابی برای روزنامه ها و اخبار، محسوب می شوند. البته، حجم زیادی از این داده ها، تقریبا تکراری هستند. به همین خاطر شورای بین المللی مراکز خرید، داده های تکراری را حذف و هر سال به اطلاعات جدید و برجسته توجه بیشتری نمایند.

درست همانند ” ان آر اف”، سایر گروههای تجاری در ایالت متحده، پیمایش های منظمی را انجام می دهند. مشابه با شورای بین المللی مراکز خرید، پرسش نامه های “ان آر اف” نیز برای مشخص کردن اطلاعات مرتبط با سایر خانوار، با کمک تلفن بکار برده می شوند و این کار قبل از وقوع رویدادهای خاص، همانند فرا رسیدن فصل تعطیلات یا رفتن کودکان به مدرسه، انجام می شود. سوالات معمولا مرتبط با پیش بینی هزینه های مصرف کنندگان و اقلام مورد نظر آنها، می باشند. البته به مکان هایی که افراد از آنها خرید می کنند نیز توجه خواهد شد. رسانه ها به مقدار زیادی برای تهیه تغذیه آماری و تهیه گزارشات مرتبط با مراکز خرید متکی به این پیمایش ها می باشند.

همچنین بخوانید:   برنامه‌ریزی کمپین اخبار اجتماعی آنلاین

باید توجه داشته باشید که بعد از به اتمام رسیدن رویدادها، شما نمی توانید که به شکل مشروع وموجه، کارهایی که مصرف کنندگان واقعا انجام داده اند، نخواهد بود. این پیمایش ها بیشتر جنبه تبلیغات عمومی دارند و کاربرد دیگری نخواهند داشت.

انتهای مطلب/