خلق ارزش از طریق تجربه مشتری

خلق ارزش از طریق تجربه مشتری

شرکت‌ها روزبه‌روز بیشتر به اداره و بهبود تجربه مشتریان علاقه‌مند می‌شوند. اگر قرار باشد از مشتریانتان بپرسید که «کسب‌وکار با ما چگونه است؟»، پاسخشان نشان‌دهنده و منعکس‌کننده تجربه آنان خواهد بود. برای مثال، رسالت و مأموریت سایت Amazon.com، ارائه تجربه‌ای پیوسته و...
مفهوم تجربه مشتری

مفهوم تجربه مشتری

زندگی یعنی تجربه شخصی یا اجتماعی، اوقات فراغت یا کار. به شکلی که زندگی می‌کنید، عشق می‌ورزید، کار یا بازی می‌کنید، فکر کنید. تمام مسائل، از کارهای معمولی و تکراری تا مسائل بغرنج مرگ و زندگی، چه دلخواه باشند چه نه باید روزبه‌روز و ذره به ذره تجربه شوند. بعضی تجارب...

همکاری در عصر مشتری اجتماعی

اگر مشتری شما را دوست داشته باشد با شما می‌ماند و با نگاهی خوش‌بینانه شما را به دیگران نیز توصیه می‌کند، این امر در ظاهر ساده به نظر می‌رسد؛ اما شما چگونه او را علاقه‌مند ساخته‌اید؟ شما مشتری را شخصاً نمی‌شناسید و اگر تمام ثروت دنیا را هم داشته باشید بازهم نمی‌توانید...
تأثیر محیط فیزیکی بر رفتار خریدار

تأثیر محیط فیزیکی بر رفتار خریدار

ظاهر محیط فیزیکی به شکل‌دهی احساس و واکنش مناسب مشتریان و کارکنان کمک می‌کند. ملاحظه کنید چگونه برخی از پارک‌ها برای ارتقای خدمات خود موفق شده‌اند از مفهوم چشم‌انداز خدمات استفاده کنند. خیابان‌های تمیز، لباس‌های محلی رنگارنگ و شخصیت‌های زنده همگی در ایجاد احساس سرگرمی...
عوامل اثرگذار بر ادراک قیمتی مشتریان

عوامل اثرگذار بر ادراک قیمتی مشتریان

ناگل و هولدن هفت عامل اثرگذار بر ادراک و حساسیت قیمتی خریداران و تصمیم به خرید آن ها در سالن فروشگاه خرده فروشی برشمرده اند. این عوامل عبارت است از: قیمت مرجع: قیمت مرجع، قیمتی است که خریدار برای یک محصول مشخص یا طیفی از محصولات براساس ویژگی ها و اولویت های ذهنی خود،...