09109200500 info@damaavand.com

درک نقش و قدرت روابط عمومی در پشتیبانی فعالیت های فروش و بازاریابی امری بسیار حیاتی است، نقشی که موجب افزایش سهم از اذهان و سهم از بازار می شود. در این بخش به پنج مقوله از یک “برنامه یکپارچه بازاریابی” اشاره می شود که روابط عمومی می تواند به موفقیت کامل برنامه کمک کند:

  1. طراحی یک برنامه روابط عمومی کارآمد موثرترین راه برای نفوذ و تاثیر واقعی بر مخاطبان و مشتریان می باشد. هیچ ابزار جایگزینی برای افزایش اعتبار شرکت و محصول، بهتر از ابزار و روابط عمومی وجود ندارد. ابزاری که می تواند شما را به رهبر کسب و کار تبدیل کرده و وجهه شما را نزد نشریات تجاری، تحلیلگران مالی و صنعتی و سایر صاحب نظران بهبود بخشد.
    همانند بیشتر فعالیت های فروش فروش و بازاریابی، هرچه بیشتر بر فعالیت های روابط عمومی تمرکز کنید، نتایج بهتری خواهید گرفت. به طور یکه طبق اصل پاره تو، ۸۰ درصد مطالب مثبت تقریبا از ۲۰ درصد از تحلیلگران و رسانه های هدف یا سایر مخاطبان اصلی ارائه می شود. برای مثال، روابط عمومی بایستی با پیگیری کلیه اخبار شرکت و صنعت مربوط به موارد مربوط پاسخ مقتضی و مناسب دهد.
  2. روابط عمومی در خارج از سازمان نقش یک سفیر تجاری را دارد و در داخل سازمان به عنوان یک سامان دهنده مطرح است. به طوری که متخصصان روابط عمومی به طور روزافزون در توسعه و یا پشتیبانی ابعاد مختلف ارتباطات مربوط به برند در یک برنامه بازاریابی و تبلیغاتی به کار گرفته می شوند. این نگرش هوشمندانه ای است که مفهوم ارتباطات را عین بازاریابی و معنی بازاریابی را عین ارتباطات می داند. این بدین معنی نیست که روابط عمومی فقط بایستی روی خارج از سازمان تمرکز کند. روابط عمومی می تواند نقش عمده ای در پشتیبانی یا راه اندازی کارکنان یا فعالیت های مربوط به ارتباطات فروش و حفظ مشتریان داشته باشد. اگر شما ارتباطات داخلی موثری نداشته باشید درباره ارتباطات خارجی شما چه خواهند گفت؟ اشخاص حرفه ای در روابط عمومی در دوران تحصیل خود روش های مقایسه گرایشات، تغییر تصورات، تغییر رفتارها، اندازه گیری نتایج و تنظیم دقیق تاکتیک ها را یاد می گیرند. برای مثال، فقط روابط عمومی است که می تواند به شایعات منفی در داخل و خارج شرکتی نظیر ایران خودرو پاسخ مناسب دهد.
  3. اعتماد مشتریان را جلب کنید. روابط عمومی تنها مرجع صلاحیت دار برای بهبود نام های تجاری یا شرکت های بدنام و مخدوشی است که مشتریان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، تصور بدی از آنها دارند. یک برنامه عملیاتی دقیق و راهبردی روابط عمومی می تواند نتایج مطلوبی را در پی داشته باشد و نشان دهنده مسئولیت اجتماعی یک سازمان باشد. برای مثال، روابط عمومی بانک با شرکت در امور عام المنفعه مانند امور خیریه، تصویر خوبی از آن بانک نزد مشتریان به جای می گذارد. مرجع سخنگویی در بانک و پشتیبانی از بازاریابی مرتبط با رویدادها به عهده روابط عمومی است. قرارا گرفتن مدیران اجرایی و کارشناسان ارشد در راس سازمان، می تواند کسب و کارهای جدیدو فرصت های شراکت راهبردی را در پی داشته و ارزش عمومی بانک شما را بالا ببرد. ضمنا فعالیت های استخدام را تسریع و آگاهی بازار هدف را درباره خدمات بانک افزایش دهد.
  4. روابط عمومی می تواند برنامه های پیشبرد فروش را توسعه داده و مشتریان کنونی را افزایش دهد. برای مثال، شما می توانید در صورتی که خوب عمل کنید داستان ها یموفقیت آمیزی درباره بانک خود منتشر کنید. امروزه، در برخی از زمینه ها نقش تبلیغات غیر مستقیم مانند روابط عمومی در بازاریابی را بیشتر از تبلیغات مستقیم محیطی می دانند. به علاوه، روابط عمومی یک اهرم پرقدرت و بهینه برای عرضه و فروش ایده هاست. ورود به بازارهای جدید، تغییر عقاید تثبیت شده، راه اندازی، ادغام و تصاحب بانک ها و در نهایت توسعه و پخش محصولات، خدمات، افکار و ایده های جدید از کارهایی است که روابط عمومی قادر به انجام آنهاست.
  5. روابط عمومی جزئی پیوسته از یک آمیزه بازاریابی یکپارچه و متعادل است که حداقل باید ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجه بازاریابی بدان تخصیص یابد. از طرف دیگر، شاید شما نتوانید بودجه مناسبی را برای روابط عمومی تخصیص دهید و بنابراین قسمتی از فعالیت های روابط عمومی را به منابع خارجی واگذار می کنید تا فعالیت های مربوطه به طرز بهینه ای انجام شوند که این هم به برنامه ریزی خوب شما بستگی دارد تا برند همه گیر شده، سطح وفاداری مشتریان افزایش یابد و در نهایت لازم به ذکر است شناسایی افکار و تصورات مردم درباره بانک فقط از طریق نظرسنجی های مستمر و علمی امکان پذیر است تا راه حل های پیشنهادی، کارایی بیشتری داشته باشند.
    انتهای مطلب/
همچنین بخوانید:   آژانس های روابط عمومی