روابط عمومی برند را می سازد و تبلیغات برند را سرپا نگه می دارد. تبلیغات به روش کنونی در حال انقراض می باشد و در اصطلاح تبلیغات مرده نامیده می شود، البته به این معنا نیست که نیازی به تبیلغ نیست همانطوری که می گویند نقاشی مرده است با اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه است. وقتی از مرگ نقاش حرف زده می شود، منظور مرگ هنر نقاشی نیست بلکه مرگ کارکرد و روش های آن به عنوان یک فرایند می باشد. درحال حاضر، مشاهده یک چرخش اساسی از بازاریابی تبلیغات محور به بازاریابی روابط عمومی خواهیم بود. با توجه به یک سویه بودن تبلیغات نمی توان به وسیله تبلیغات یک برند جدید را به بازار عرضه کرد زیرا تبیلغات فقط به فروش فکر می کند و بس.
در شرایط کنونی فقط از طریق اطلاع رسانی یا روابط عمومی یک برند را می توان ارائه و ثبت کرد. روابط عمومی می تواند به شکل غیر مستقیم در بازار پیام شما را به مخاطبان برساند. خیلی از نام های تجاری از جمله استارباکس، بادی شاپ، یاهو، گوگل، مایکروسافت ازطریق اطلاع رسانی روابط عمومی توانستند تثبیت شوند. فروشگاههای زنجیره ای استارباکس هم تا همین اواخر چندان هزینه ای بابت تبلیغات اختصاص نداده بودند. این شرکت در ده سال اول کارش حدودا ده میلیون دلار بودجه جهت تبلیغات در داخل امریکا هزینه کرده بود و بیشتر به اطلاع رسانی ازطریق روابط عمومی پرداخت که امروزه درآمد سالیانه آن افزون بر ۳/۱ میلیارد دلار است.
اطلاع رسانی با روابط عمومی در واقع اعتباری را فراهم می کند که بر مبنای آن تبلیغات هم معتبر خواهد شد. تا زمانی که یک برند جدید معتبر نباشد، مخاطبین به تبلیغات آن توجه نخواهد کرد. برای موفقیت در ساخت و ارائه یک نام جدید تجاری، به استفاده صحیح از روابط عمومی و تبلیغات در کنار یکدیگر و به عنوان مکمل نیاز می باشد. تا زمانی که از امکانات روابط عمومی به طور گسترده تر بهره برداری نگردد، نمی توان تبلیغات را شروع کرد.
تبلیغات تنها می تواند یک برند را که قبلا توسط اطلاع رسانی ساخته شده ابقا نماید. جنگ و بازاریابی نقاط مشترک فراوانی با هم دارند، همانطوری که یک ژنرال در جنگ امروزی با سلاح دیروز موفق نخواهد شد، مدیران بازاریابی نیز نمی توانند فقط با سلاح تبلیغات موفق شوند. این در حالی است که به اعتقاد متخصصین بازاریابی و برندسازی، امروزه روابط عمومی سلاح اصلی در این بازار محسوب می شود.
به زودی صدای ناله های دردناک صنعت تبلیغات را خواهید شنید، نه فقط به خاطر مسائل مادی بلکه بیشتر به خاطر کمرنگ شدن نقش اعتبار آنها به عنوان یک روش سنتی در برنامه ریزی های بازاریابی. عصر کنونی نقش حساس روابط عمومی در بازاریابی است، بنابراین، لازم است روابط عمومی بانک ها هرچه سریعتر ضمن شناخت وظایف خود و بهره گیری از خلاقیت ها نقش خود را در بازاریابی و ارتباط با مشتریان به خوبی ایفا نماید.

همچنین بخوانید:   بازاریابی تک‌به‌تک