ایجاد یک کمپین تبلیغاتی موثر در ارتباط با خدمات مالی نیازمند طی مراحل مختلفی است ، با کسب و کار دماوند همراه باشید تا در ادامه به معرفی و بررسی جنبه های متمایز هریک ازاین مراحل و ارتباط آنها با تبلیغات خدمات مالی بپردازیم.

  1. تعیین اهداف تبلیغات. اولین مرحله در مراحل برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی است که نشان دهنده استراتژی کلی بازاریابی شرکت است. برای مثال، اهداف تبلیغاتی یک شرکت بیمه می تواند افزایش فروش بیمه نامه ها و یا افزایش آگاهی مشتریان از برند شرکت و انواع خدمات آن باشد. تعیین دقیق اهداف تبلیغات برای ارزیابی میزان شایستگی روش تبلیغاتی بسیار حیاتی است.
  2. تعیین بودجه تبلیغات. مرحله بعدی برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی، تعیین بودجه مورد نیاز برای تبلیغات است. معمولا میزان بودجه در دسترس برنامه ریزان تبلیغاتی از بودجه مورد نیاز برای اجرای کامل کمپین تبلیغاتی کمتر بوده و بر اساس روش های مختلفی تعیین می شود. برای مثال، بودجه تبلیغات را می توان بر اساس درصدی از کل درآمد شرکت در سال قبل تعیین نمود. با این حال، میزان بودجه باید درحدی باشد که بتوان پیام های تبلیغاتی را با فراوانی های تاثیرگذار در معرض مخاطبین قرار داد و پاسخ مناسبی از سوی آنها دریافت نمود، درغیراین صورت، صرف هزینه بدون دریافت پاسخ مناسب ، با اهداف تبلیغات سازگار نخواهد بود.
  3. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گذاری. مرحله بعدی در فرآیند برنامه ریزی جهت کمپین های تبلیغاتی، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گذاری است. برای محاسبه این نرخ به اطلاعات مختلفی ارزش دوره عمر مشتری، تعداد کل مشتریانی که در معرض پیام های تبلیغاتی قرار خواهند گرفت، تعداد مشتریانی که پس از تبلیغات به خرید خدمات مالی اقدام نموده اند و در نهایت کل هزینه های کمپین تبلیغاتی مورد نیاز می باشد. یکی از مهم ترین ابزار ها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآور، محاسبه ارزش دوره عمر مشتری است که باعث می شود سازمان بیشترین تلاش خود را در جهت حفظ مشتریان سوآور متمرکز کند. ارزش دوره عمر مشتری مقدار ارزشی است که انتظار می رود یک مشتری در یک افق زمانی معین برای سازمان به همراه داشته باشد و بدون شک این ارزش با میزان منفعتی که از این دسته مشتریان عاید شرکت می شود، ارتباط مستقیم دارد و با استفاده از اطلاعات فوق، نرخ باز گشت سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود.محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
  4. تعیین محتوا و پیام تبلیغاتی. پس ازآنکه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه نتایج قابل قبولی را نشان داد، نوبت به تعیین محتوای پیام تبلیغاتی می رسد. در این مرحله، آژانس های تبلیغاتی مناسبی به کار گرفته می شوند تا در ارتباط خدمات مالی، پیام تبلیغاتی مناسبی تهیه کرده و در کمپین های تبلیغاتی ارائه نمایند. غالباً، پیام های تبلیغاتی درمراحل ابتدایی درگروه های کوچک آزمایش شده و پس از دریافت نتایج مثبت، در سطح وسیع مورد استفاده قرار می گیرند.
  5. انتخاب رسانه. مرحله بعدی در فرآیند تبلیغات، تعیین رسانه مناسب است به طور کلی در تبلیغ آن دسته از خدمات مالی که پیچیده تر هستند،ارائه جزئیات بیشتر به مخاطبین مورد توجه است، بیشتر به رسانه های چاپی تاکید می شود. تبلیغات تلویزیونی دارای بیشترین تاثیر بر مخاطبین بوده واز طرف دیگر، در زمره ی گران ترین رسانه های تبلیغاتی قرار می گیرد.
  6. اندازه گیری. آخرین مرحله در فرآیند اجرای تبلیغات، ارزیابی تاثیر کمپین های تبلیغاتی است. این فرآیند از طریق تحقیقات رسمی بازار و داده های ثبت شده در شرکت قابل انجام است. اندازه گیری و ثبت اطلاعات مربوط به تغییرات فروش از این حیث حائز اهمیت است که بهینه ترین سطح هزینه های تبلیغات را مشخص می کند.

انتهای مطلب/