02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com
جایگاه سازی برند چیست؟

جایگاه سازی برند چیست؟

جایگاه سازی برند «جایگاهی در بازار» است که به نظر می‌رسد برند در ذهن مخاطب هدف اشغال کرده است. در ادامه همراه کسب و کار دماوند بیشتر به این موضوع می پردازیم. اصطلاح «جایگاه سازی» در سال ۱۹۶۹ توسط جک تروت در مقاله‌ای با عنوان «جایگاه سازی مسابقه‌ای است که مردم در...
هویت شرکت چیست؟

هویت شرکت چیست؟

 مفهوم هویت شرکت با مفهوم برند شرکتی مرتبط است؛ در حقیقت، دو مفهوم در ادبیات به‌جای یکدیگر به کار می‌روند. مفهوم هویت، ویژگی‌هایی را در برمی‌گیرد که یک فرد یا شی‌ء را از دیگری تمیز می‌دهد. به کار بردن این ایده‌ی انتزاعی به شرکت‌ها بیان می‌کند که هر سازمان شخصیت،...
نحوه ایجاد تصویر برند

نحوه ایجاد تصویر برند

ایجاد تصویر، نشان‌دهنده آنچه خریداران بالقوه درباره شرکت یا محصولات و خدمات برند گذاری شده‌ی آن از -تمامی منابع ارتباطات- ثبت و نگهداری می‌کنند، می‌باشد. این ارتباطات «عهد و پیمان برند»، نخستین احساسات و باورهای دریافت شده از سوی خریداران را شکل می‌دهد و همچنین...
آشنایی با ابعاد تصویر برند

آشنایی با ابعاد تصویر برند

تصویر برند با داشتن دو بعد شناخته می‌شود: عملکرد و نمادی. به همان اندازه که مشتریان می‌کوشند تا تصویر مناسبی از طریق مالکیت و استفاده از محصولات مختلف ارائه دهند، بازاریابان به دنبال درک رفتار نمادین مشتری خواهند بود. در رفتار نمادین مشتری منافعی در سرمایه‌گذاری بر...
تصویر برند چیست؟

تصویر برند چیست؟

تصویر برند به‌صورت ادراکات مشتریان از یک برند تعریف می‌گردد و به‌وسیله تداعیات برند که در ذهن مشتریان شکل می‌گیرد سنجیده می‌شود. همراه کسب‌وکار دماوند باشید تا در ادامه به آن بپردازیم.  احتمال کمی وجود دارد که برند به‌جای داشتن یک تصویر برند تصاویر متعددی داشته...
هویت برند چیست؟

هویت برند چیست؟

آکر، محقق برجسته‌ی حوزه‌ی برند و برند سازی، هویت برند را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از تداعیات برند که استراتژیست برند آرزو و تمایل به خلق و حفظ آن دارد.» یک تصویر، چگونگی درک برندها می‌باشد و یک هویت این است که برندها چگونه تمایل به ادراک شدن...
question