بیزینس ویک ۱۰ اشتباه نابخشودنی را که شرکت‌ها باید تلاش کنند در طول اقتصاد آشفته یا کند از آن‌ها عبور کنند، فهرست کرده است. این فهرست به مدیران یادآوری می‌کند درصورتی‌که حقیقتاً خواهان رقابت بر سر قیمت نباشند، توانایی حفظ نوآوری یکی از معدود راه‌های حفظ جایگاه رقابتی و مجزا کردن خود از رقبا است. نوآوری منجر به ارتقای عملکرد، رشد و ارزش بازار ذخیره خواهد شد.

کاملاً طبیعی است که وقتی شرکت‌ها نگران بودجه هستند، محتاط‌تر و محافظه‌کارتر بشوند، اما وقتی بازار نوسانات صعودی دارد، شرکت‌هایی که خطر نکنند، در توسعه‌ی محصول سرمایه‌گذاری نکنند و در مورد همکاری دچار قضاوت اشتباه بشوند، رقابت برایشان سخت‌تر خواهد بود.

وقتی دوران سخت فرامی‌رسد، شرکت‌هایی که در تحقیق و توسعه‌ی محصول جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، به تولید جریان نقدی ادامه خواهند داد. در حقیقت، بیشتر از اینکه صرفاً تولید جریان نقدی‌شان ادامه پیدا کند، برندگانی هستند که معمولاً در دوران بسیار سخت اقتصادی رخ می‌نمایند و رقبایشان را طبق مبانی جدید مغلوب می‌کنند. فهرست اشتباهات نوآوری در آشفتگی اقتصادی به شرح زیر هست:

  1. سوزاندن استعدادها
  2. تضعیف فناوری
  3. کاهش خطرپذیری
  4. توقف توسعه‌ی محصول
  5. جایگزینی مدیران عامل رشدمدار با مدیران عامل متمایل به کاهش هزینه
  6. نادیده گرفتن و کنار کشیدن از پدیده‌ی جهانی‌سازی
  7. صدور مجوز مدیران ارشد اجرایی برای کنار گذاشتن راهبرد کلیدی نوآوری
  8. تغییر استانداردهای عملکرد
  9. تقویت سلسله‌مراتب به‌جای همکاری
  10. عقب‌نشینی به درون قلعه‌ی محصور

انتهای مطلب/