تنها از طریق فرایند نظام مند وضوح بخشی به هدف و محور برنامه خود و تحلیل بازار، قادر خواهید بود تا یک بازار مناسب را برای فعالیت های خود انتخاب کنید. تنها با صرف وقت برای درک بازار هدف خود، می توانید اهداف و مقاصد واقع بینانه را تعیین کنید. تنها از طریق ایجاد یک راهبرد منسجم قادر خواهید بود که تغییر رفتار واقعی را ایجاد کنید؛ رویکردی که درمی یابد این برنامه چیزی بیش از ارتباطات است و لازم است که شما درباره مزایای محصولی که می خواهید در مورد آنها قول دهید و درباره اینکه کدام ابژه ها و خدمات عینی را باید پیشنهاد بدهید و نیز اینکه مشوق ها و عوامل بازدارنده چه بهایی خواهند داشت و شیوه سهولت دسترسی به آنها را تعیین کنید. تنها با صرف زمان برای تعیین اینکه چگونه شما عملکرد خود را می سنجید، اطمینان حاصل خواهید کرد که این گام مهم بودجه بندی و اجرا شده است.

وسوسه و غالبا کنش سریعا به جانب تبلیغات یا راهبردها و ایده های تبلیغاتی می رود. این امر پرسش های ذیل را به وجود می آورد:

  • چگونه می توانید بفهمد که آیا آگهی بر روی بدنه اتوبوس ها ایده خوبی است، در صورتی که ندانید نیاز است که این پیام ها تا چه زمانی باقی بمانند؟
  • چگونه می توانید شعار خود را بدانید، اگر ندانید چه چیزی را می خواهید بفروشید؟
  • چگونه می توانید بدانید که وضعیت محصول شما چگونه است، اگر شما درباره برداشت های مخاطبان از مزایا و هزینه های رفتار کنونی شان در مقایسه با رفتاری که شما تبلیغ می کنید اطلاعی نداشته باشید؟
همچنین بخوانید:   نقش بازاریابی داخلی در مدیریت ارتباط با مشتری

اگر چه برنامه ریزی، متوالی است، اما به صورت بسیار واقعی می توان آن را به صورت مارپیچ و نه به صورت خطی توصیف کرد. هر گام را باید یک طرح مقدماتی در نظر گرفت و لازم است برنامه ریزان، منعطف باشند و این امر را دریابند که ممکن است قبل از تکمیل برنامه، دلیل خوبی برای بازگشتن از و اصلاح یک مرحله قبل وجود داشته باشد. برای مثال:

  • ممکن است پژوهش در بازارهای هدف آشکا کند که اهداف بیش از حد بلند پروازانه هستند یا اینکه یکی از بازارهای هدف باید کاهش یابد، از این جهت که ممکن است نتوانید نیازهای خاص آنها را برآورده سازید یا نتوانید با منابعی که در اختیار دارید بر موانعی چیره شوید که در تغییر رفتارها مهم اند.
  • ممکن است در زمان آماده سازی بودجه دریابید که آنچه شیوه های ارتباطی آرمانی به نظر می آمد پرهزینه اند، به ویژه هنگامی که به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

آیا پژوهش بازاریابی با فرایند برنامه ریزی تطبیق می یابد؟

ممکن است شما در اینجا در رابطه با اینکه پژوهش بازاریابی در کجا با این فرایند تطبیق می یابد، پرسش هایی داشته باشید. این مهم غیر از مرحله ای است که برای انجام پژوهش در رابطه با موانع و انگیزه ها ذکر شده است. با توجه به مطلبی که در اینجا به آن اشاره شد پژوهش در هنگام ایجاد هر یک از این مراحل، نقش خود را ایفا می کند. پژوهش بازاریابی که به صورت مناسب تمرکز یافته است می تواند تفاوتی را میان یک طرح عالی و یک طرح عادی ایجاد کند. پژوهش در مرکز موفقیت هر دوره از فرایند برنامه ریزی قرار دارد، از این جهت که بینش های مهمی را درباره بازار هدف، بازار واقعیات سازمانی فراهم می کند.

همچنین بخوانید:   3 ایده بازاریابی طلا و جواهر برای جذب مشتری بیشتر

انتهای مطلب/