نشانه‌های نگرش تاکتیکی مارکترها را در منطق آن‌ها برای بخش‌بندی بازار می‌توان مشاهده کرد. مفهوم مذکور تعیین می‌کند که چگونه باید آمیخته‌ی مارکتینگ را در بخش‌های مختلف بازار برای ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان تغییر بدهیم و کمک می‌کند که مدیران مارکتینگ، ترکیب یا آمیخته‌ی مارکتینگ مناسب را برای هر بخش هدف طراحی و اجرا کنند؛ اما شواهد تجربی بیانگر آن است که فرآیند تقسیم‌پذیری بازار در شرکت‌ها بسیار پیچیده‌تر و آشفته‌تر از فرآیند تئوریک ارائه‌شده در کتاب‌ها است. به‌عنوان‌مثال، میداس به‌عنوان شرکت تعمیرکننده‌ی اتومبیل، از سه متغیر یا شاخص برای بخش‌بندی مصرف‌کنندگان استفاده می‌کند:

  1. عمر اتومبیل، چراکه این گروه از ماشین‌ها نیاز بیشتری به این نوع خدمات دارند.
  2. اندازه‌ اتومبیل، زیرا که ماشین‌های بزرگ پرداخت‌های بالاتری باید بابت تعمیرات و قطعات بپردازند، بدین رو حاشیه‌ی سود بهتری دارند.
  3. جنسیت راننده، چراکه زنان احتمال دارد که خریدار خدمات اضافی باشند.

در پاسخ به این بخش‌بندی، شرکت مذکور آمیخته‌ی مارکتینگ خاصی برای مصرف‌کنندگان هر بخش با توجه با مشخصات اتومبیل و راننده ارائه کرده است؛ افزون بر این، بخش‌بندی بازار برای این شرکت به همین‌جا ختم نمی‌شود. مدیریت دو گروه یا دو بخش دیگر را در بازار مورد شناسایی قرار داده است: شیفتگان اتومبیل و فایده گرایان که هرکدام انتظارات و نیازهای خاصی دارند.

شیفتگان یا عاشقان اتومبیل آن را همچون یک دارایی باارزش تلقی می‌کنند، درحالی‌که فایده گرایان به آن تنها به‌عنوان یک وسیله برای جابه‌جا شدن نگاه می‌کنند؛ اما هر دو بخش خواهان خدمات مشابهی هستند؛ انجام تعمیرات سریع، به‌موقع و قابل‌اعتماد. باوجوداین، میداس برای ارضای کامل خواسته‌های این دو گروه خدمات اضافی موردنیاز هرکدام از این دو بخش را به آن‌ها عرضه می‌کند.

همچنین بخوانید:   بازاریابی متمرکز

تعامل تعمیرکاران با شیفتگان اتومبیل، متفاوت از گروه دیگر است. آن‌ها با صاحبان اتومبیل راجع به آن بحث کرده و این فرصت را برای آن‌ها می‌سازد که ناظر تعویض قطعات کهنه با نو باشند و هر شش ماه یک‌بار با آن‌ها تماس می‌گیرند و از آن‌ها برای بازدید اتومبیل دعوت به عمل می‌آورند که این نوع برخورد و عرضه‌ی خدمات، برای گروه فایده گرایان آزاردهنده است. ازاین‌رو، شرکت میداس به این افراد در هنگام تعمیر اتومبیل خدمات متفاوتی مانند در اختیار گذاشتن روزنامه، محل مناسب و بدون سروصدا و همچنین تضمین برای x مایل بدون برخورد با مشکل یا مسئله‌ای ارائه می‌کند.

انتهای مطلب/