به گزارش آژانس کسب و کار هورموند، یکی از چالش‌های رهبری فروش این است که مدیران معمولاً تفکر جداگانه دارند؛ یعنی آن‌ها در توسعه روابط یک‌به‌یک تحت تأثیر فراوانی قرار می‌گیرند، اما از تبعیت به‌خوبی تأثیر نمی‌پذیرند. به‌طورمعمول، رهبران اهداف را تعیین می‌کنند، راه پیش رو را نشان می‌دهند، به رفع موانع کمک می‌کنند و امکان موفقیت تیم خود را فراهم می‌کنند. در ادامه به بیان پنج ابزار رهبری فروش می‌پردازیم؛

آگاهی

شامل خودآگاهی و آگاهی از دیگران است. توانایی انگیزش یک فرد و دیگران با در نظر گرفتن تفکر و بازخورد آغاز می‌شود. خودآگاهی و درک برای آموختن، توسعه و داشتن اعتمادبه‌نفس و تمرکز لازم است. رهبران باید چگونگی تأثیرگذاری خود و میزان تأثیر خود بر دیگران را درک کنند. آگاه بودن از چیزی که باعث انگیزش دیگران می‌شود، توانایی ایجاد اعتماد و رابطه را تقویت می‌کند.

تعیین چارچوب

رهبران باید در هر موقعیتی بتوانند برای تیم خود یک چارچوب به‌منظور دستیابی به اهداف طراحی کنند. این چارچوب باید شامل نتیجه موردنظر و نمونه‌ای از اینکه «خوب» چگونه خواهد بود، باشد. تعیین چارچوب توسط رهبران به‌منظور انجام موارد زیر لازم است:

  • عمل به‌صورت یک مدل نقشی و ایجاد استانداردهای بالا
  • مسئولیت‌پذیری فردی که باعث ایجاد مدل نقشی برای اعضای گروه و وسیله‌ای برای رهبر به‌منظور پذیرش مسئولیت اشتباه‌های گروه می‌شود.
  • ایجاد استانداردهای مناسب برای کار و عضوی از تیم بودن
  • شنونده‌ی دقیق و فعال بودن
  • درک این موضوع که نباید از دیگران بخواهند کاری را که خودشان انجام می‌دهند، انجام بدهند.

ارتباطات موثر

ارتباطات برای هر سازمان و گروه بخصوص در مورد ارتباط با فروشندگان مهم است. کارکنان برای اینکه احساس اعتمادبه‌نفس داشته باشند و کار خود را انجام دهند، به اطلاعات و درک ارتباطات شامل گوش دادن فعال و پرسیدن سؤال نیاز دارند. ویژگی‌های ارتباطات مؤثر شامل موارد زیر است:

  • رک بودن، داشتن ذهن باز و همدلی
  • قاطعیت و توانایی تبعیت کردن و یاری رهبری در صورت لزوم
  • توانایی ایجاد حلقه‌های ارتباطی قوی در همه‌ی سطوح سازمان از بلندپایه‌ترین تیم تا سطوح تحویلدار
  • جستجوی بازخورد مستقیم از مشتریان و همکاران تجاری
  • توانایی ارائه پیام لازم، شامل اینکه ایده چیست، چرا مهم است و چگونه می‌توان آن را به‌طور موفقیت‌آمیز بکار برد.
همچنین بخوانید:   فرآیند خلاقیت در مارکتینگ

هدایت و توسعه

با توجه به تغییر مداوم محیط فروش حرفه‌ای و چالش‌های متفاوتی که باگذشت زمان در آن ایجاد می‌شود، توانایی هدایت و توسعه مرم به‌عنوان مهارت رهبری ضروری است. چرخه‌ یادگیری کولب یک روش مفید است. این روش چرخه‌ی ساده ولی مؤثری است که در آن تجربه با بازتاب، ایجاد ایده‌های جدید و آزمایش قبل از برگشت مجدد به تجربه دنبال می‌شود را بیان می‌کند. هدایت کردن با تشویق و تقویت موفق می‌شود و بسیار فردی است و به افراد امکان هدایت شدن برای غلبه بر موانع و مشکلات شخصی را می‌دهد.

پاداش دادن

بازخورد، یک هدیه ارزشمند است و اگر فردی چیزی را به‌خوبی انجام داد اولین کاری که باید انجام داده شود، تبریک گفتن و تشکر از آن‌ها است. این عمل می‌تواند شامل پاداش‌های خاص، هم به‌صورت نمادین و هم به‌صورت مالی باشد.

انتهای مطلب/