میزان پذیرش سریع محصول توسط مصرف کننده می تواند متفاوت باشد. این میزان معمولا به ۵ عامل از ویژگی های محصول بستگی دارد. این عوامل تعیین می کنند که سرعت پذیرش محصول از جانب مصرف کنندگان چقدر خواهد بود. تمام این عوامل در پذیرش محصول شما و سرعت پذیرش آن تاثیرگذارند. هرچه خصوصیات بیشتری ارائه دهید شانس موفقیتتان افزایش خواهد یافت. محصول خود را با تمام خصوصیات مقایسه کنید و ارزیابی کنید تا چه حد با این ویژگی ها هماهنگ است. اگر محصولتان این ویژگی ها را نداشته باشد باید برای ایجاد آنها تلاش کنید؛

ارتباط پذیری: یکی از عوامل پذیرش سریع محصول قابلیت ارتباط پذیری آن است. به عبارتی مزایای این محصولات به راحتی منتقل و توسط مصرف کننده درک می شوند. بهترین راه برای ایجاد ارتباط پذیری با محصول اطمینان از این موضوع است که مزایای آن شناخته شده و قابل لمس هستند. این ارتباط پذیری به مصرف کننده کمک می کند متوجه شود چرا به محصول شما نیاز دارد و باید آن را خریداری کند.

سازگاری: برای اینکه مصرف کننده محصولی را بپذیرد ابتدا باید ببیند که نوآوری شما تا چه اندازه با سنت های حاضر، فرهنگ، ارزش ها، نیازها و تجربه های قبلی سازگاری دارد. محصولی که با ارزش های فعلی مصرف کننده سازگار است سریع تر از محصولی که اینگونه نیست پذیرفته می شود.

پیچیدگی: اگر محصولی پیچیده به نظر برسد، پذیرش مصرف کننده به تاخیر خواهد افتاد. برای مثال کامپیوترها در ابتدا بسیار پیچیده به نظر می رسیدند و با اقبال کمی در آغاز مواجه شدند. پس حتما باید محصول را با توجه به درک مصرف کنندگان ساده سازی کرده و به خاطر داشته باشید که هرچه محصولی از دیدگاه مصرف کننده پیچیده تر باشد پذیرش آن کندتر می شود.

همچنین بخوانید:   ادغام برنامه روابط عمومی و بازاریابی هتل ها

تقسیم پذیری: در مورد محصولات جدید، مصرف کننده ترجیح می دهد محصول را در مقیاس کوچکتری امتحان کند. او می خواهد قبل از خرید محصول امکان آزمایش آن را اشته باشد. پس در صورت امکان، به مصرف کننده بالقوه خود این امکان را بدهید تا محصول را قبل از خرید امتحان کند.

برتری نسبی: محصولاتی که برتری مشخصی نسبت به محصولات جایگزین شده دارند سریعتر پذیرفته می شوند. برای مثال یک دوربین دیجیتال برتری قابل توجهی نسبت به یک دوربین آنالوگ خواهد داشت.

انتهای مطلب/