حتی زمانی که شما فرآیند بازاریابی منسجم، منابع موردنیاز و مهارت‌های مناسب را هم داشته باشید، شرکت شما در حین اجرا با موارد غیرمنتظره‌ای روبرو خواهد شد. به این دلیل که کسب‌وکار نیز مانند زندگی فردی به‌ندرت مطابق برنامه پیش می‌رود.

موارد و موانعی که ممکن است فرآیند بازاریابی شرکت شما با آن مواجه شود:

  • تقاضای مشتریان برای محصولی خاص کمتر از حدی است که تحقیقات بازار برآورد نموده است.
  • مصرف‌کنندگان محصول شمارا به‌گونه‌ای که هرگز فکر نمی‌کردید استفاده می‌کنند.
  • شرکت رقیب که موردتوجه شما نبوده است باعرضه محصولی بسیار جذاب به بازار، شمارا غافلگیر می‌کند.
  • هزینه‌های کمپین تبلیغاتی بیشتر از حدی است که برآورد کرده بودید.

با نظارت و پایش مستمر فرآیند بازاریابی شرکت می‌توانید در مقابل چنین رویدادهایی عکس‌العمل مؤثری از خود نشان دهید.

پایش فرآیند بازاریابی

پایش برنامه سالیانه بازاریابی: مسئولیت این نوع پایش بر عهده مدیران ارشد و میانی می‌باشد. برای بررسی دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی‌شده مورداستفاده قرار می‌گیرد. پیاده‌سازی آن بر اساس تحلیل فروش، سهم بازار، نسبت هزینه‌های بازاریابی به حجم فروش صورت می‌گیرد.

پایش سودآوری بازاریابی: مسئولیت این نوع پایش بر عهده بازرسان بازاریابی می‌باشد. از آن برای شناسایی نقاطی که شرکت سود یا ضرر می‌کند استفاده می‌شود.پیاده‌سازی آن بر اساس سنجش سودآوری محصول، منطقه، مشتری، بخش بازار، کانال توزیع و حجم سفارش؛ اندازه‌گیری نرخ بازگشت سرمایه می‌باشد.

پایش کارایی بازاریابی: مسئولیت این نوع پایش بر عهده مدیران صف و ستاد، بازرسان بازاریابی می‌باشد. برای بهبود روند هزینه‌ها و تأثیر بودجه بازاریابی مورداستفاده قرار می‌گیرد. پیاده‌سازی آن طبق اندازه‌گیری کارایی تیم فروش، تبلیغات، مشوق های فروش و شبکه توزیع می‌باشد.

همچنین بخوانید:   چگونه بازاریابی تأثیرگذار با تأیید سلبریتی ها متفاوت است

پایش استراتژی بازاریابی: مسئولیت این نوع پایش بر عهده مدیران ارشد و ممیزان بازاریابی است. برای پاسخ به این سؤال که “آیا شرکت در بهترین بازار، محصول و شبکه توزیع فعالیت می‌کند؟” استفاده می‌شود. پیاده‌سازی آن بر اساس بررسی اثربخشی بازاریابی و مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی سازمان می‌باشد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا