کسب و کار در مسیر صحیح ...

مدیران فروش باید مطمئن شوند که نیروی فروش معنای ارائه خدمات به مشتری را متوجه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آگاهی مدیران فروش از درجه و اندازه‌ای که فروشنده انتظارات مشتری را برطرف کرده و فراتر از آن اقدام می‌کند. جهت برطرف کردن و فراتر رفتن از توقعات مشتری توصیه می‌شود که نیروهای فروش به ۳RS توجه کنند؛

پاسخگویی (Responsiveness):
پاسخگویی نیروی فروش نشان‌دهنده آن است که چگونه نیروهای فروش محصول مرتبط با انتظارات مشتریان را به‌سرعت فراهم می‌کنند. بسیار اتفاق افتاده که شرکت‌ها نتوانسته‌اند متناسب با آنچه می‌گویند و در مقابل انتظاراتی که از طریق تبلیغات در مشتری ایجاد می‌کنند پاسخگو بوده و انتظارات آن‌ها را برآورده کنند.

احترام (Respect):
احترام نیروی فروش به این مورداشاره دارد که فروشندگان تا چه میزان مراقب مشتریانشان هستند. آن‌ها باید احترام را در گفتار، پندار و کردار خود نشان دهند. به‌طور مثال، تماس با مشتری و تشکر از جلسات قبلی و یادآوری زمان ملاقات جلسات آینده. نیروی فروش به‌راحتی می‌تواند احترام خود را به مشتری از طریق پاسخگویی سریع به تماس‌ها و ارزش نهادن به وقت مشتریان نشان دهد.

قابلیت اطمینان (Reliability):
قابلیت اطمینان نیروی فروش به ما می‌گوید تا چه اندازه فروشندگان، کالا یا خدمات مناسب با مشتری را توصیه کرده و درباره نصب، اجرا و به‌کارگیری آن به‌صورت مناسب اطمینان می‌دهند. به‌طور مثال، نماینده یک شرکت مخابراتی بهترین سیستم مخابراتی متناسب با شرکت شمارا پیشنهاد می‌کند اما این سیستم به نحو مطلوبی نصب نمی‌گردد و یا بعضی از ویژگی‌های آن کار نمی‌کند. این موارد بر روی قابلیت اطمینان نیروی فروش تأثیر خواهد گذاشت.

انتهای مطلب/ لینک محتوا