کسب و کار در مسیر صحیح ...

مثالی خوب از ذات روابط عمومی خوب و توانایی تکنولوژی، توانمندسازی مردم برای ایجاد روابط به‌وسیله وبلاگ نویسی مشخص می‌شود. در ادامه به بیان چند قانون ساده برای ایجاد ارتباط از طریق یک وبلاگ روابط عمومی با یک برند خواهیم پرداخت؛

ابتدا باید توجه داشت که وبلاگ‌ها شخصی هستند و به بیان نظرات و علائق نویسنده وبلاگ می‌پردازند. توجه به این موضوع موجب درک روشی گسترده می‌شود که یک روابط عمومی حرفه‌ای با نیاز به ایمیل‌های کوتاه و مختصر، خط موضوع آموزنده و نبود ضمایم، به نویسنده وبلاگ نزدیک می‌شود. اگر می‌خواهید با یک وبلاگ نویس رابطه ایجاد کنید به یاد داشته باشید که بیشتر آن‌ها به قدرت ایده یا نقطه‌نظر علاقه‌مند هستند، نه مخاطب خود.

تکنولوژی مفاهیمی برای روشی که پیام‌ها ایجاد و تحویل می‌شوند، دارد. این موضوع با قانون قبلی رابطه مستقیم داشته و ارائه پیام‌ها مشخصاً بخش مهمی از کار یک روابط عمومی حرفه‌ای است.

تکنولوژی در حال تغییر شکل به ساختارها، فرهنگ‌ها و مدیریت سازمان‌ها با تغییر روش مدیریت درونی روابط عمومی است. یکی از جالب‌ترین تأثیرات دیجیتال، گسترده کردن سلسله‌مراتب سازمانی است. افراد با دستیابی بیشتر به داده‌های مرتبط‌تر و بیشتر، احتمالاً کمتر ناامید هستند و مشارکت بیشتری در تولید دارند و دیگر احتیاجی کنترلی بر سازه‌های مدیریت امروز ندارند.

ارتباطات دیجیتال، تقسیم درونی و بیرونی اطلاعات را راحت‌تر کرده و درنتیجه آن، سازمان‌ها می‌توانند صادق‌تر و شفاف‌تر باشند. همچنین درک بیشتر میان گروه‌های مختلف و غلبه بر چالش‌های زمان و فاصله را تضمین می‌کند و تکنولوژی موجب همکاری بیشتر و عدم تمرکز بیشتر می‌شود.

باید توجه داشت که تغییر کامل زمانی روی خواهد داد که جهانی‌سازی با تکنولوژی ترکیب شود. این کار مردم را قادر می‌سازد تا در مناطق جغرافیایی با توجه به ضعیف شدن توانایی با فاصله و زمان ارتباط برقرار کنند. در این موقعیت درستی، گفتگو و اعتماد بیشتر از هرزمانی اهمیت دارد. به عبارت ساده‌تر هرچقدر جهان پیچیده‌تر می‌شود، اهمیت گفتگو با افرادی که موافق‌اند و کسانی که مخالف‌اند و یا تصمیمی نگرفته‌اند بااهمیت‌تر خواهد گردید.

انتهای مطلب/