مارکتینگ نقش های متعددی در سازمان دارد مثل خلق آگاهی، نگهداشت ارزش ویژه برند و نگهداشت مشتریان. اما مهمترین نقش مارکتینگ در سازمان خلق برند و معرفی موفق محصول جدید در بازار است. برخی از کسب و کارها تصور می کنند که مارکتینگ برای یک محصول می بایست زمانی آغاز شود که محصول در بازار جا افتاده است در حالی که شروع فعالیت های مارکتینگ از زمان معرفی محصول جدید به گروه نوآوران است؛ یعنی گروهی که در ابتدا محصول را امتحان می کنند.

یک بار دیگر به نمودار پذیرش محصول جدید  نگاه کنیم:

معرفی موفق محصول جدید

معرفی موفق محصول جدید

همانطور که در تصویر مشخص است، پذیرش محصول جدید تقریباً  توسط نوآوران صورت می گیرد. البته بخشی نیز توسط پذیرندگان اولیه صورت می گیرد. هر دو گروه افرادی هستند که در معرفی محصول جدید به بازار می بایست مخاطب قرار گیرد. استراتژی های مختلفی در مارکتینگ بر اساس چرخه عمر محصول وجود دارد.

در اینجا نقش مارکتینگ در پذیرش محصول جدید بر اساس چرخه عمر محصول مشخص می شود:

معرفی محصول جدید

معرفی محصول جدید

همان طور که در تصویر مشخص است، در مراحل خلق مفهوم و توسعه مفهوم مخاطب هدف در بازار گروه نوجویان هستند. برای مثال نسخه آزمایشی نرم افزارهایی که به بازار عرضه می شود و اولین کاربران آن. در ابتدا محصول به افراد مشخصی که همان نوجویان  هستند ارائه می شود و سپس در بازار به صورت گسترده ارائه می شود.

نسخه آزمایشی نرم افزارها معمولاً در ابتدا توسط کاربرانی استفاده می شود که بسیار هیجان استفاده از آن را داشته و منتظر انتشارش بوده اند. پس از اینکه این گروه نرم افزار را استفاده می کنند، سایر کاربران نیز به مرور زمان از نرم افزار استفاده می کنند.

همچنین بخوانید:   ساخت برند عاطفی

نقش مارکتینگ در پذیرش محصول جدید شامل موارد ذیل می گردد:

  • از کانال های متفاوت مارکتینگ جهت معرفی محصول استفاده گردد و هم کمپین ATL و هم BTL به کار گرفته شود.
  • بخش هایی از بازار که مصرف کننده محصول جدید هستند شناسایی کند.
  • به بخش های مشخص شده بازار با استفاده از ابزارهای مارکتینگ دست یابد.
  • راه هایی دستیابی و پذیرش محصول جدید را برای مشتریان هموار سازد.
  • در روزهای ابتدایی معرفی محصول، خدمات مشتریان جهت پذیرش محصول جدید بسیار کلیدی می باشد.

به طور کلی، در معرفی محصول جدید به بازار، تاکتیک های متعددی استفاده می شود. اگر به بازار موبایل های هوشمند نگاه کنیم، متوجه خواهیم شده که میزان پذیرش محصول جدید تا حد زیادی بستگی ماه های قبل از معرفی محصول و چند هفته بعد از معرفی محصول، دارد. اگر محصول معرفی شده خوب باشد، تبلیغات دهان به دهان به خوبی نشان می دهد که این محصول در بازار باقی خواهد ماند. تا زمانی که محصول در بازار معرفی می گردد ۷۰% از اقدامات مارکتینگ انجام می شود و ۳۰% مابقی پس از معرفی و جا افتادن محصول در بازار انجام خواهد شد.

انتهای مطلب/