نقش رویدادها در ساخت برند گردشگری

علی‌رغم رشد گردشگری رویداد، هنوز به اهمیت نقش آن در ساخت یک برند شهر اهمیت چندانی داده نمی‌شود. نقش رویدادها در ساخت برند عمدتاً یک تاکتیک کمکی مفید در ساخت و تقویت برندهای گردشگری در سال‌های تأخیر می‌باشد.

در حقیقت به‌این‌علت از رویدادها در برندسازی گردشگری استفاده می‌شود که از طریق رسانه‌ها توجه بیشتر مصرف‌کنندگان به شهر و کشور میزبان برند را در پی دارند. از طرف دیگر حتی می‌توان ارزش اقتصادی را که یک رویداد برای میزبان دارد، با میزان توجه به رسانه‌ها به آن رویداد پیش‌بینی نمود. برای تغییر در تصویر یک مقصد گردشگری استفاده از رویدادها بسیار بااهمیت می‌باشد.

بازاریابان و متخصصان گردشگری باید به نکاتی جهت برنامه ریزی رویدادها توجه کنند:

  • اهمیت تصویری که رویداد از خود ایجاد می‌کند؛ رویدادهای متفاوت موجب تقویت و تغییر جنبه‌های متفاوت تصویر برند گردشگری در بخش‌های مختلف بازار می‌شوند.
  • قبل از این‌که تصمیم بگیریم چه رویدادهایی نیازهای برند گردشگری ما را تأمین می‌کنند باید بدانیم که منطقه گردشگری موردنظر ما چگونه در بازار درک می‌شود. همچنین از طریق تحقیقات بازار می‌توان فهمید که بازار هدف ما به چه ویژگی‌هایی نظر دارد.
  • برای تشخیص رویدادهای موردنیاز باید بدانیم که چه جنبه‌هایی از تصویر گردشگری ما به تقویت نیاز دارد.
  • برای انتخاب رویدادهای مناسب می‌بایست جاذبه‌های دیگری که بازار هدف به آن علاقه‌مند‌است نیز فراهم گردد.

نباید تصور کرد رویدادها به‌خودی‌خود برای ساخت برند گردشگری کافی هستند، مجموعه جاذبه‌هایی که می‌توان در کنار یک رویداد به گردشگران ارائه کرد بسیار بااهمیت می‌باشد.

فعالیت‌های تبلیغاتی یک رویداد نیز باید قبل و بعد از زمانی که رویداد در حال وقوع است نیز مخاطب را درگیر خود نماید. با ادامه ارتباط مخاطب و حمایت از تصویر ذهنی ساخته‌شده از طریق رسانه‌های متفاوت، پس از خاتمه رویداد به اهداف برندسازی کمک شده و اثربخشی آن افزایش می یابد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا